Page 61 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 61

 hareketini artırır. Çözünmeyen posalar, dışkıya yumuşak- lık ve hacim kazandırarak bağırsakların düzenli çalışma- sını sağlar ve kabızlığı önlerler. Çözünmeyen posa artık maddelerin kolon içerisinden geçişini hızlandırarak bu bölgeden geçiş süresini kısaltır.
Çözünmez posası yüksek besinler; tam buğday unundan yapılmış ürünler, buğday ve mısır kepeği, meyve kabukla- rı, karnabahar, yeşil fasulye ve patates yüksek çözünmez posa içerir.
Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalarda, posasız sıvı diyet ile bağırsak transit geçiş zamanı uzamış, dışkılama sıklı- ğı ve dışkı miktarı azalmıştır. Buna karşın yüksek posalı diyet ile bu problemin düzeltildiği görülmüştür. Konsti- pasyonlu hastalarda posalı yiyeceklerin fazlaca yenilmesi ve sıvı tüketmesi gastroenterologlar tarafından tavsiye edilen ve bağırsaklarda yeterli bir hacim meydana geti- rerek defekasyon hissini uyandıran ve kolon motilitesini uyaran posa ve laksatiflerin diyete ilave edilmesi en emin ve aynı zamanda fizyolojik olarak hastaya fayda sağlayan yöntemlerdir.
Doğal, semi sentetik veya sentetik hacim oluşturan laksatifler bol su ve içeceklerle alınmalıdır.
Önerilen Diyet Posası Miktarı
Diyet posası için farklı özellikte ve hastalıklardaki bireyler için net
bir miktar belirlemesi daha ya- pılamamıştır. Ancak 20 yaş üstü
sağlıklı yetişkinler için günlük 25-
30 gram veya günlük diyetin her
1000 kalorisi için 10-13 gram di-
yet posası alımı önerilmektedir. Yetişkinlerde ise posa tüketim- lerinin 25-35 gram/gün çıkarılması
ve bütün önerilen miktarların vücutta sağlıklı kullanılabilmesi için günlük en az 2 litre su içilmesi de önerilmektedir.
ensures regular operation of the intestines and prevents constipation. Insoluble pulp accelerates the passage of residues through the intestines, thus reducing the pas- sage time through it.
Foods rich in insoluble pulp are products made from whole wheat flour, wheat and corn bran, fruit peels, cau- liflower, green beans and potatoes.
In studies conducted in healthy individuals, intestinal transit time was prolonged and the frequency of defe- cation and amount of feces decreased with non-pulp liq- uid diet. However, it was observed that this problem was corrected with high pulp diet. In patients experiencing the constipation, the consumption of pulpy foods and the consumption of fluids are recommended by gastro- enterologists and the addition of pulps and laxatives to the diet that stimulate the defecation reflex by creating a sufficient volume in the intestine and stimulate co- lon motility are the safest and physiologically beneficial methods for the patient.
The laxatives that create the natural, semi-synthetic or synthetic volume should be taken with plenty of water
and drinks.
Recommended Quantity of Dietary Fiber
A clear amount of dietary fiber has not yet been determined for indi- viduals with different character- istics and diseases. However, it is recommended for healthy adults over the age of 20 to take 25-30 grams of dietary pulp daily or 10- 13gramsofdietarypulpper1000 calories. In adults, it is recom- mended to increase the pump con- sumption to 25-35 gr/day and drink at least 2 liters of water daily in order to use
all recommended amounts in the body.
 59


   59   60   61   62   63