Page 64 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 64

 gezgin - traveller
Kaşiflerin Ülkesi: Portekiz
Bu sayıda sizlere; tarihte dünyaca ünlü kâşiflerin çıktığı, önemli keşiflerin başlangıcı Portekiz ve muhakkak görülmesi gereken Lizbon’u anlatacağım.
Portekiz Tarihi
Insan varlığının en az 500 bin yıl önceye gittiği Iber Ya- rımadası’nda bulunan Portekiz’de paleolitik kalıntılara rastlanmasına karşın, ilk özgün kültürün ortaya çıkışı MÖ 5500 dolaylarına tarihlenir. Geçen binlerce yıl boyunca Portekiz toprakları; ülkenin kültürünü, tarihini, dilini ve etnik yapısını etkileyen ve içlerinde Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Cermenler ve Endülüs Emevileri’nin de bulun- duğu çeşitli medeniyetlerin geçişine tanık olur.
Portekiz, 5 Ekim 1143’de Kastilya ve Leon Kralı VII. Alfon- so’nun Portekiz Kontluğu’nun bağımsızlığını tanımasının ardından I. Alfonso’yu Portekiz Kralı olarak kabul etme- siyle beraber bağımsız bir ülke olarak kurulur.
15 ve 16. yüzyıllarda Brezilya’dan Filipinler’e uzanan Por- tekiz Imparatorluğu dünyanın önde gelen ekonomik, po- litik ve kültürel güçlerinden biri olmuştur. 20. yüzyılda im- paratorluğun sona ermesiyle birlikte Portekiz, Avrupa’ya döner. Günümüzde de dengeli demokratik yapısıyla Av- rupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden biri konumundadır.
COUNTRY OF EXPLORERS: PORTUGAL
In this issue; I will tell you about the beginning of important discoveries in Portugal and Lisbon, where world famous explorers have emerged in history.
History of Portugal
Despite the presence of paleolithic remains in Portugal on the Iberian Peninsula, where human existence dates back at least 500,000 years, the development of the first original culture dates back to around 5500 BC. Over the past thousands of years, the Portuguese territory has inhabited by various civilizations, including the Phoeni- cians, Greeks, Romans, Teutons, and Andalusian Uma- yyad, and these civilizations influenced the culture, his- tory, language and ethnicity of the country.
When Alfonso VII of Leon and Castille recognized the independence of the County of Portugal, Portugal was founded as an independent country when Alfonso I was recognized as the King of Portugal.
In the 15th and 16th centuries, Portugal established the first global empire, extending from Brazil to the Philip- pines, becoming one of the world’s major economic, po- litical and military powers. With the collapse of empire in the 20th century, Portugal returned to Europe. Today, it is one of the most important countries of the European Union with its balanced democratic structure.
62
 
   62   63   64   65   66