Page 66 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 66

gezgin - traveller
1147 yılında Portekiz Kralı I. Alfonso önderliğinde Fransız,
Ingiliz, Alman ve Portekizli şövalyelerden oluşan bir grup Lizbon’u kuşatınca şehri Endülüslülerin elinden alırlar. Bu ta- rihten sonra Lizbon tekrar Hristiyanların egemenliğine girer.
Sao Jorge Kalesi
Kalenin bulunduğu tepenin güney eteklerinde yapılan kazı- lar sonucunda elde edilen arkeolojik bulgularda, MÖ 1200 yılından beridir şehrin merkezi olan tepede Fenikeliler’in bir ticaret merkezi olduğu tespit edilmiş. Kalenin olduğu kısım da ise Arkeolojik araştırmalar sonucunda MÖ 6. yüz- yılda Iberlerin ve Keltkerin kullanıldığı tahmin ediliyor.
Kale, olağanüstü güzel bir manzaraya sahip. Şehir man- zarasına ve Tajo Nehri’ne hâkim konumdaki bu eşsiz Arap kalesi Orta Çağ’dan kalma güçlü müstahkem duvarlarıy- la şehrin tarihi merkezinde, en yüksek tepeden kendini gösteriyor. Kale, Lizbon’un önemli tarihi ve turistik yer- lerinden biri konumunda. Kalenin ilk surlarının, MÖ 2. yüz- yıldan daha eski olduğu biliniyor. Kale ayrıca Fenikeliler, Yunanlılar ve Kartacalılar tarafından da istihdam edilmiş ve bu kültürler izlerini de bırakmış. Daha sonra, Roma, Visigot ve Mağribi yerleşimciler, kalenin şimdi bulunduğu yerde yaşamışlar.
Kalenin içinde gezerken tarihi sonuna kadar hissettiğiniz gibi, tarihi bugüne taşıyan eserlerin yer aldığı müzeleri de gezilebiliyorsunuz. Surların içinde eşsiz güzellikte nehir ve köprü manzaralarını gördükten sonra iç kaleye geçiliyor ve burada da mükemmel bir manzara var.
Alfama bölgesinde yer alan kaleyi gezdikten sonra ihtişamlı kapısından geçerek kalenin yanı başındaki mahallelerde gezebilirsiniz. Trafiğe kapalı sokaklarda insan rengârenk evlerin içinde Orta Çağ’ı en derin şekliyle hissediyor.
In 1147, as part of the French, British, German and Por- tuguese knights led by Afonso I of Portugal besieged and reconquered Lisbon from the Andalusians. After this date, Lisbon was returned to Christian rule.
Castle of Sao Jorge
Archaeological findings obtained from the excavations on the southern skirts of the hill, where the castle is lo- cated have been identified as a Phoenician trading cen- ter on the hill, which has been the center of the city since 1200 BC. According to the archaeological findings, it is believed that the hill was first used by the Iberians and Celts in 6th century BC.
The castle is extraordinarily beautiful with a beautiful view. Overlooking the cityscape and the Tagus River, this unique Arabian castle stands out from the highest hill in the his- toric center of the city with its strong medieval fortified walls. The castle is one of the most important historical and touristic places of Lisbon. The first walls of the castle are known to be built before the 2nd century BC. The for- tress was also occupied by the Phoenicians, Greeks and Carthaginians, and these civilizations influenced the cul- ture. Later, Romans, Visigoths and Moors settlers lived in the place, where the castle is now located.
As you walk through the castle, you can fully experience the history, as well as you may visit the museums that hold the artifacts carrying the history to the present day. After seeing the unique views of the river and bridge in- side the walls, you can go to the inner castle and enjoy the splending view.
After visiting the castle in the Alfama area, you can vis- it the neighborhoods by going through the magnificent gate. In the pedestrian streets, you may enjoy the Middle Age with colorful houses.
 64
 



















































































   64   65   66   67   68