Page 68 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 68

gezgin - traveller
Trafiğe kapalı olan bu cadde üzerinde bulunan meşhur Santa Justa asansörüne biniyoruz. Santa Justa asansörü tarihin en meşhur asansörlerinden. Buna benzer asan- sörlerden kentin birçok noktasında var. Lizbon, 7 tepe- li bir şehir olduğundan bölgeleri birbirine bu asansörler bağlıyor. Eskiden tramvaylar, finiküler sistemler yokken insanlar tepeleri, yokuşları aşmakta çok zorlanıyorlarmış. Bu tepelere asansörler yaparak çıkmaya çalışmışlar. Işte o asansörlerden biri de Santa Justa asansörü. Elevador de Santa Justa, 1900’lü yıllarda Baixa ve Bairro Alto’yu birbi- rine bağlamak için kurulan Neogotik tarzdaki yapılmış bir mimari. Aynı zamanda Carmo Lift olarak da bilinir. Eyfel Kulesi’nin yaratıcısının çırağının yaptığı meşhur asansör bu eser. Önünde bitmek bilmeyen bir turist kuyruğu olu- yor. Fakat çok erken saatlerde gelirseniz ki biz öyle yap- tık, rahatlıkla zirveye çıkılıyor. Lizbon’a tepeden bakmak isterseniz bu asansörle muhakkak yukarı çıkmanız lâzım.
We take the famous Santa Justa lift on this pedestrian street. The Santa Justa lift is one of the most famous lifts in history. There are lifts similar to this in many points of the city. Since Lisbon is a city of seven hills, there are many lift that connect the regions. In the past, when trams and funicular systems were absent, people had difficulty in crossing hills and slopes. They tried to climb these hills by making lifts. One of those lifts is the Santa Justa lift. Elevador de Santa Justa is a Neo-Gothic archi- tecture that was founded in 1900 to connect Baixa and Bairro Alto. Also known as Carmo Lift. This work is the fa- mous elevator made by the apprentice of Gustave Eiffel, the architect of the Eiffel Tower. In front of the lift, there is a queue of tourist that doesn’t end. But if you come very early (so we did), you may easily reach the top. If you want to watch Lisbon from the top of this lift, you must go up.
 Yukarıda harika bir manzara sizi bekliyor. Asansör bir köprü ile adının dilimizdeki karşılığı “Üst Mahalle” anlamına gelen Bairro Alto bölgesine bağlanıyor. 15. yüzyılın ikinci yarısın- da Lizbon’da gerçekleşen sosyal ve ekonomik değişimin sonucunda kurulan yerleşim bölgesinin sokakları, nere- deyse her akşam karnaval atmosferine bürünüyor. Özel- likle Fado restoranlarından dışarı taşan eğlenceler dikkat çekiyor. Akşamları hareketli yapıya bürünen Bairro Alto, gündüz saatlerinde ise geleneksel yaşamlarıyla ön planda oluyor. Arnavut kaldırımlı ara sokakları, grafiti çizili duvar- ları, çamaşır asılı balkonları, rengârenk evleriyle oluştur- duğu görsel şölen muhakkak fotoğraflanmalı.
Rua Agusta kapısından çıkarak Ticaret Meydanı’na doğru ilerlediğinizdeyse Rua Augusta Takı bütün ihtişamıyla zi- yaretçilerini karşılıyor. Üzerinde yer alan Portekizliler için önemli tarihi şahsiyetleri ve mitolojik heykellerin yer al- dığı süslü takının aynı zamanda üst katına da çıkılabiliyor. Buradan isteyenler kent manzarasını izleyebiliyor.
Above a wonderful view awaits you. The elevator con- nects to the Bairro Alto area, which means “Upper Quar- ter”, with a bridge. In the second half of the 15th centu- ry, after the social and economic change that took place in Lisbon, the streets of the residential area take on a carnival atmosphere almost every evening. Particularly, people are having fun in Fado restaurants. Bairro Alto, which is very lively in the evenings, stands out with the traditional lives during the daytime. The visual feast of cobbled streets, graffiti walls, balconies hanging the laundry and colorful houses must be photographed.
When you head to Commerce Square from the Gate of Rua Agusta, you are welcomed by the Rua Augusta Arch with all its glory. It is also possible to climb up to the top floor of the decorated arch, which features important historical figures and mythological sculptures for the Portuguese. From here, you can watch the city view.
66
 


   66   67   68   69   70