Page 70 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 70

gezgin - traveller
Rua Agusta giriş kapısı aynı ismi taşıyan caddenin sonun-
da yer alıyor. 1755 yılında yaşanan depremle zarar gör- se de ardından tekrar yapılan kapı aynı zamanda Ticaret Meydanı’ndan gelen tüccarların kullandığı şehre giriş ka- pısı. Kapının hemen yanı başı Ticaret Meydanı olduğun- dan burası her zaman işlek bir kapı olmuş.
Ticaret Meydanı
Şehrin en büyük meydanı ve en eskilerinden biri olan Ti- caret Meydanı olmazsa olmaz duraklardan. Meydana çı- kar çıkmaz Portekiz Kralı I. Joseph’in bronzdan yapılmış heykeli karşılıyor ziyaretçilerini. 1755’te meydana gelen deprem sırasında yıkılan kraliyet sarayının yerine yeniden inşa edilen ihtişamlı bir saray bulunuyor meydanın çevre- sinde. Bu meydan, bir zamanlar denizden dünyaya açılan bir kapı olarak nitelendirilirmiş. Zira günümüzde kentin ana meydanı konumundaki Ticaret Meydanı denizcilik fa- aliyetlerinin yoğun olduğu ve gelen kâşiflerin ganimetleri sattığı yer olarak kullanılmış. O dönemde ticari hayatın merkezinde yer alan bir bölge burası. Şimdilerde ise mey- dan yakınına sadece Cais de Sodré Iskelesi’ne yanaşan feribotlar geliyor. Aynı zamanda meydanın harika bir iske- lesi var. Iskele gün batımı ile öyle kalabalık bir hâle geliyor ki herkes romantik dakikalar geçirmek için bu meydana ve deniz kenarına akın ediyor.
Belem Bölgesi
Belem, tarihte kâşiflerin keşiflere çıktıkları yermiş. Gemile- ri bu bölgeden kalkarmış. Belem bölgesine kâşifleri temsil eden ve keşiflere bu bölgeden çıktığını gösteren dev bir anıtta yapılmış. Bu anıt Kâşifler Anıtı olarak isimlendiriliyor. Kâşifler Anıtı 15. yüzyılda ülke kâşiflerinin sefer yapmala- rını finanse ve teşvik eden, bu nedenle başarılarında çok büyük etkiye sahip olan Denizci Henry’nin 500. ölüm yıl dönümü anısına 1960 yılında inşa edilmiş. Anıt üzerinde, ülkenin altın çağında çok önemli görevler üstlenmiş olan otuz kişinin kabartması yer alıyor.
The entrance gate of Rua Agusta is located at the end of the street with the same name. Even though it was dam- aged by the earthquake in 1755, the gate that was re- built. It is also the gateway to the city, used by merchants coming from the commercial square. Since it is located adjacent to the Commercial Square, it has always been a busy gate.
Commercial Square
As the biggest square of the city and one of the oldest, the Commercial Square is one of the top sightseeing locations of the city. As soon as you arrive the Square, the bronze statue of King Jose I of Portugal welcomes visitors. There is a magnificent palace that was rebuilt in- stead of the royal palace, which was destroyed during the earthquake of 1755. This square was once described as a gateway from the sea to the world. Today, the Commer- cial Square, which is the main square of the city, is used as a place where the maritime activities are intense and the explorers sell their spoils. It was a region that was at the center of commercial life at the time. Nowadays, only ferries approaching the Cais de Sodré Pier come near the square. There is a great pier in the square. The pier is so crowded during the sunset that everyone rushes to this square and near the sea to spend romantic moments.
Belem Region
Belem was the place from which many of explorers set off on their voyages of discovery. The ships departed from this place. There was a giant monument representing the explorers of the Belem region and showing that they set off on their voyages from this region. This monument is called the “monument of the discoveries”. The monu- ment to the explorers was built in 1960 to commemorate the 500th anniversary of the death of Henry the Navigator, who financed and encouraged the expedition of the coun- try’s explorers in the 15th century. The monument shows thirt statues of people who played an important role in the discoveries during the golden age of the country.
  68
 

   68   69   70   71   72