Page 71 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 71

 Denizci Henry, elinde bir gemi ve arkasında Kral V. Alfon- so, Pedro Alvares Cabral, Vasco Da Gama ve Ferdinand Magellan bulunuyor. Bunlardan Vasco Da Gama Hindis- tan’ı, Pedro Alvares ise Brezilya’yı keşfetmiştir. Ferdinand Magellan’da dünya etrafında ilk geziyi yapan kâşif olarak tanınır. Bunların dışındaki diğer figürler ise matematikçiler, din adamları, haritacılar ve yine kâşiflerden oluşuyor. Iste- yenler bu kulenin zirvesine çıkarak çevreyi ve manzarayı izleyebiliyorlar.
Tejo Nehri’nin kıyısında olan bu güzel kulenin hemen yanı başında ise yerde mermerden yapılmış dev bir dünya harita- sı dikkat çekiyor. Bu dünya haritasında Portekizlilerin yaptık- ları keşifler ve koloni hâline getirdikleri ülkeler gösterilmiş. Belem’de listemizin ilk sıralarında yer alan mekânlardan biri de Gotik tarzı ve mimarisindeki zarif ayrıntılarla ziyaretçileri- ni büyüleyen Belem Kulesi oluyor. Aziz Vincent Kulesi adıyla da tanınan yapı, savunma sisteminin bir parçası olarak Tejo Nehri’nin kuzey kıyısına 1514-1520 yılları arasında inşa edil- miş. I. Manuel döneminin mimari harikası olarak anılan kule, 30 metre yüksekliğe ve 4 kata sahip. Inşasında kireç taşı kul- lanılan yapının hemen yanında askerlerin konuşlanması için kullanılan bir de tabya bulunuyor. Bugün bu eşsiz güzellikteki kule bir müze olarak işlev görüyor. Tamamlanmasından son- raki süreçte yapılan eklemelerle hem fonksiyonel hem de görsel anlamda zenginleşen kulenin açık olduğu günlerde en üst katına çıkma şansı bulunuyor. Kulenin en üst katından göz alıcı bir nehir manzarası izleyebilirsiniz. Bugün suların içinde kalan kule bizim Kız Kulesi’ni benziyor. Depremlerden dolayı karada bulunan kule zamanla su içine kaymış. Bugün Belem Kulesi suyun içinde bulunuyor.
Henry the Navigator, a caravel in his hand, and behind him are King Alfonso V, Pedro Alvares Cabral, Vasco Da Gama and Ferdinand Magellan. Vasco da Gama found a direct route to India while Pedro Alvares discovered Brazil. Ferdinand Magellan is known as the first explorer to sail all the way around the world. They are followed by the mathematicians, missionaries, cartographers and again the navigators. Those who want to go to the top of this tower can enjoy the landscape.
Right next to this beautiful tower on the banks of the Tagus River, there is a giant world map made of marble. This world map shows the discoveries made by the Portu- guese and the countries they have colonized. One of the top places in Belem is Belem Tower, which fascinates its visitors with its elegant details in Gothic style and archi- tecture.BuiltonthenorthernbankoftheTagusbetween 1514 and 1520 as part of the Tagus estuary defence sys- tem, the structure is known as the “Saint Vincent Tow- er”. The tower, which is known as the architectural jew- els of the reign of Manuel I, is 35 meters high and has 4 floors. Next to the building, which uses limestone in its construction, there is a bastion used for the deployment of soldiers. Today, this unique tower is used as a museum. You have the opportunity to visit the top floor of the tow- er, which is enriched both functionally and visually with the additions made after the completion whenever the tower is open. From the top floor of the tower, you can enjoy a magnificient river view. The tower that resides in the water today looks like the Maiden’s Tower in Istanbul. Due to earthquakes, the tower slipped into water over time. Today Belem Tower is in the water.
69


   69   70   71   72   73