Page 23 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 23

Bileşik renkler
  Çapraz renkler
Bu renk kombinasyonunda bir anahtar renk seçiyorsunuz ve onu zıddındaki tamamlayıcı renklerle buluşturuyorsu- nuz. Bu sistemde uyum, yüksek kontrastlı tamamlayıcı renklerin tonlarının kısılması ile yakalanıyor. Zıtlık etkisi dramatik olmadan yaratılıyor.
Cross colors
In this color combination you select a key color and combine it with complementary colors in its opposite. In this system, harmony is achieved by diminishing the tones of comple- mentary colors with high contrast. The contrast effect is created without being dramatic.
SOĞUK TONLAR | COOL TONES SICAK VE SOĞUK RENKLER
Kıyafet seçiminde en çok işimize yarayacak olan kendi alt ton renginizi bilmek ve sıcak soğuk renk tonlarına göre doğru giyinmektir. Renkler arasındaki tonlar sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılırlar. Ateşi ve sıcaklığı anlatan renk tonları sıcak renkleri, pastel ya da soğuk renkler olarak gruplan- dırılan renkler ise insanda sakinlik hissini uyandırır. Sıcak renkler keyif ve heyecan duygularını harekete geçiren etkilere sahiptir. Bu bilgileri mimaride, dekorasyonda kul- lanabiliriz ama giyinirken bilmeniz gereken ve önemli olan doğru alt ton rengine uyumlu renk tonları seçebilmek.
İki renk seti arasındaki geçişli uyumdan doğan bileşik sis- temde, tek bir anahtar renk yerine iki farklı/zıt anahtar renk, kendi tonları ile uyum içinde kombinleniyor. Renk çemberini daha geniş bir spektrumda kullanan sistem, çarpıcı renkler için daha dengeli bir eşleşme yaratıyor.
Compound colors
In the composite system resulting from the transitive harmony between two sets of colors, instead of a single key color, two different / contrasting key colors are com- bined in harmony with their respective shades. Using the color circle in a wider spectrum, the system creates a more balanced match for striking colors.
SICAK TONLAR | WARM TONES WARM AND COOL COLORS
Choosing clothes is most useful for us to know your own sub-tone color and dress correctly according to the warm and cool color tones. The shades between the colors are di- vided into warm and cool. The color shades describing fire and warmness are warm colors, and the colors grouped as pastel or cool colors give calmness to people. Warm colors have effects that stimulate feelings of pleasure and ex- citement. We can use this information in architecture and decoration, but what you need to know when dressing is to choose the right color tones that match the correct tone.
      21


   21   22   23   24   25