Page 22 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 22

moda - fashion
Tonsürton
  Karşıt renkler
Bu sistem, renk çarkında birbirinin karşısında duran renk- leri birlikte kullanarak uygulanıyor. Temel olarak birbirleri- ne kontrast olan renkler bir araya geldiklerinde son dere- ce çarpıcı bir görünüm elde ediliyor. Tamamlayıcı renkleri birlikte kullanırken göz önünde bulundurmanız gereken, yüksek kontrast etkisinden kaçınmak için çok dramatik seçimler yapmamanız.
Contrasting colors
This system is applied by using colors that stand oppo- site each other on the color wheel. Combining colors that are basically contrasting to each other, they look extremely striking. When using complementary colors, you should keep in mind that you should not make too dramatic choices to avoid the high contrast effect.
Bir rengin, rengi takip eden iki veya üç tonu ile yakalanan uyum, etkileyici bir görünüm için tercih edebileceğiniz bir diğer sistem. Çok sevdiğiniz ve fakat rengi gösterişli olduğu için giymekten sakındığınız bir kıyafetinizi, kendi tonundan renkler ile dengeleyebilmenizi sağlıyor.
Tone-on-tone
The harmony, captured by two or three shades of color following a color, is another system you can opt for an im- pressive look. It allows you to balance an outfit that you love very much but which you avoid to wear because it is flashy, with colors from its own tone.
Komşu renkler
Renk tekerleğinde yan yana bulunan renkleri kılavuz ala- rak oluşturulan sistem. Renkler birbirlerine benzedikleri için sakin ve dingin bir uyum yakalanmasını sağlıyor. Eğer hareketli bir görünüm yaratmak isterseniz renkler arasın- daki açıyı biraz genişletebilirsiniz
Adjacent colors
A system created by guiding colors side by side on the color wheel. The colors are similar to each other, providing a calm and serene harmony. If you want to create a vivid look, you can slightly expand the angle between colors
    20
 
   20   21   22   23   24