Page 29 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 29

  Nescafe; formülü Dr. Satori Kato tarafından bulunan suda çözülebilen granül hazır kahvedir. 1938 yılında Nestle fir- ması tarafından üretilmeye başlanmıştır. Yüksek basınçta ve sıcak su ile demlenen kahvede sadece içilebilir aroma kalacak şekilde kimyasal işlem uygulanır. Daha sonra çok hızlı bir şekilde soğutulur ve katı faza geçmesi sağlanır. Katı hâldeki kahve, granül hâle getirilir ve paketlenir.
1 paket 3’ü bir arada kahvelerin kalorisi ortalama 80 kal civarıdır ve içeriklerinde (Yüksek şeker, kahve beyazlatı- cısı, glikoz şurubu, palm yağı, çeşitli koruyucu maddeler ve az miktarda kahve içerirler.) kahve harici tatlandırıcı ve aromatik tatlar veren kahve dışı maddeler içerirler.
TÜRK KAHVESİ
Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorlu- ğu’ndan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme yöntemidir. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği olan kahve- miz, çok ince çekilmiş kahve çekirdeklerinin
kaynar suyun içinde demlenmesi ve posa- sıyla köpüklü olarak servis yapılır. Bu şekil- de pişirim Osmanlı zamanında Yemen’den Anadolu’ya gelmiştir “Türk” kelimesi kahve- nin menşeine dair bir niteleme değil
bir pişirme ve sunma yöntemidir.
Türkiye’de satılan kahveler için genellikle yüksek kafeinli ro- busta çekirdekleri tercih edil- mektedir.
Kahve ne kadar yararlı bir içecek de olsa fazla tü-
ketimi bağımlılık, tansiyon yükselmesi ve sinirlilik gibi durumlara neden olabilir ayrıca midesinde sorun olanlar içinde gastrik şikayetleri artırabilir.
Nescafe; is the instant coffee invented by Dr. Satori Kato. In 1938, Nestle company started the mass production. The coffee is brewed with high pressure and hot water and the chemical process is applied so that only the aro- ma remains. It is then cooled very rapidly and allowed to pass to the solid phase. Solid coffee is granulated and packaged.
One pack of 3 in 1 instant coffee contains 80 calories and ingredients other than the coffee like sweeteners and aromas (they contain high sugar, coffee whitener, glu- cose syrup, palm oil, various preservatives and a small amount of coffee).
TURKISH COFFEE
It is the oldest coffee preparation and cooking method that survives since the Ottoman Empire. Our coffee, which has a unique identity and tradition with its unique taste, foam,
smell, presentation style, is served as foam with the brewing and drinking of fine ground cof- fee beans in boiling water. Cooking the coffee in this way came from Anato- lia to Yemen during Ottoman times. The word “Turkish” is not a charac- terization of the origin of coffee but
a method of cooking and serving.
For the coffee sold in Turkey, high caffeinated Robusta beans
are generally preferred.
No matter how useful a coffee is, it can cause ad- diction, elevated blood pressure and nervousness, and can also increase gastric complaints among those hav- ing some problems in the stomach.
 27
   27   28   29   30   31