Page 27 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 27

Kahve üzerine yapılan araştırmalarda;
The researches on coffee determined that;
• Kahvenin kronik hastalıkların oluşmasının azaltabilece- ğiyle olan ilişkisinin yanı sıra içerdiği kafein bileşeni ile bi- lişsel performans ve modu iyileştirebileceği,
• Günde 4 fincan kahve içenlerin içmeyenlere oranla gül (cilt hastalığı -lekelenme) hastalığına daha az yakalandığı. • Spor öncesi kahvenin yüzde 2 ile yüzde 16 arasında bir performans artışı yaptığı,
• Migren rahatsızlığı bulunanların günde 3 fincan ve fazlası kahve tükettiklerinde ertesi gün migren atak ve ağrıları- nın şiddetlendiği,
• Kahvenin uyku üzerine bir etkisinin olmadığı hatta uyu- mayı düşündüğünüz 4 saat içinde bile içseniz uykusuzlu- ğa neden olmadığı,
• Kahve kokusu duyunca, canınız çektiği gibi, kahveyi ca- nınız ne kadar çok çekerse kokusunu da o kadar iyi ve faz- la aldığınız da araştırmalarla tespit edilmiştir.
Bugün içilen kahvelerin çoğu karma çekirdeklerden yapıl- maktadır. En sık tüketilen kahve sunum çeşitleri ise;
Espresso; gerçek İtalyan kahvesi dendiğinde aklınıza gel- mesi gereken kahve, Espresso. Adını İtalyancadaki eks- pres anlamındaki sözcükten alıyor. Çünkü hem hazırlan- ması hem de içilmesi hızlı bir kahve.
Ristretto; Espresso’dan daha sert bir kahve içmek isti- yorsanız tercihiniz Ristretto olmalı.
• Since the coffee can reduce the occurrence of chron- ic diseases, it can improve cognitive performance and mode with the caffeine component it contains,
• The people that drink 4 cups of coffee per day are less caught by rosacea than the ones that don’t,
• If you drink coffee before exercising, it increased the performance by 2% to 16%,
• If you suffer from migraines, if you drink 3 cups or more coffee per day, the migraine attacks intensify the next day. • Coffee has no effect on sleep or even does not cause insomnia even if you drink within 4 hours before going to sleep,
• As you smell coffee, you desire to drink coffee. More you desire the coffee, more you can smell the coffee.
Most of today’s coffees are made from mixed beans. The most common types of coffee presentation are;
Espresso; when you are asked about the real Italian coffee, this is the coffee you should think; Espresso. Its name is derived from the word “express” in Italian. Be- cause it is both a quick coffee to prepare and drink.
Ristretto; if you want to drink a stronger coffee than espresso, Ristretto should be your choice.
 25
   25   26   27   28   29