Page 26 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 26

 sağlık - health
 Bahattin ARSLAN Diyetisyen | Dietician
Etiyopya’dan tüm dünyaya yayıldığı düşünülen kahve, Coffea bitkisinden elde edilen ve bütün dünyada çaydan sonra en fazla tüketilen içecektir. Kahve, Magnezyum, Potasyum ve B3 (Niasin) vitamini içerir.
Dünya üzerinde pek çok kahve türü bulunmakla birlikte bugün en çok kullanılanlar Robusta (oldukça sert ve yük- sek kafeinli) ve Arabica (aromalı, meyveli tat ve düşük ka- feinli) ticari bir hacme ulaşmıştır.
Robusta çekirdekleri özellikle Afrika, Hindistan, Endo- nezya’da Arabica çekirdekleri ise Afrika, Güney Ameri- ka ve Papua Yeni Gine’de öne çıkan bir üretim hacmine sahiptir. Robusta kahve çekirdeklerine nazaran Arabica kahve çekirdekleri yüzde 50 daha az kafein içermektedir. Lezzet anlamında da Arabica Robusta’ya göre tatlı, yu- muşak içimli ve meyve aromalarının öne çıktığı, yüksek asiditesiyle kahveseverlerin özellikle tercih ettikleri bir çekirdektir. Robusta, Arabica’nın tersine, her koşula da- yanıklılığıyla biliniyor. Bu özelliği nedeniyle de espresso ve hazır kahveler de tercih ediliyor.
Bugüne kadar araştırmaların çoğu, Dünya Sağlık Örgü- tü’nün de işaret ettiği gibi, 400 mg kahveyi yani günde 4 bardak denebilecek miktarı geçmediği taktirde kahvenin bolca yararları olduğu yönünde. 1 fincan kahve yaklaşık olarak 80 mg kafein ve 0,5 kkal enerji içerir. Kafein, vü- cutta tüm dokulara taşınabilir ve diüretik etki gösterirken yaklaşık olarak 48 saatte vücuttan atılabilir.
KAHVE
COFFEE
Coffee, which is thought to have spread
all over the world from Ethiopia, is the beverage obtained from Coffea plant and consumed the most after tea in the world. Coffee contains Magnesium, Potassium and B3 (Niacin) vitamin.
Although there are many types of coffees in the world, the most used ones today that have reached a commer- cial volume are; Robusta (very strong and contains high caffeine) and Arabica (flavored, fruity taste and contains low caffeine).
Robusta beans, are particularly produced in Africa, India, Indonesia while the Arabica beans are produced in Afri- ca, South America and Papua New Guinea. Compared to Robusta coffee beans Arabica coffee beans contain 50% less caffeine. In terms of flavor, Arabica is a bean which is preferred especially by coffee lovers with its high acidity, sweet, soft drink and fruit aromas, compared to Robus- ta. Unlike Arabica, Robusta is known for its durability in all conditions. Because of these characteristics, espresso and instant coffees are also preferred.
Until now, most research, as the World Health Organi- zation has pointed out, up to 400 milligrams of caffeine (4 cups of brewed coffee) have benefits for the body. 1 cup of coffee contains approximately 80 mg of caffeine and 0.5 kcal of energy. Caffeine can be delivered to all tis- sues in the body and exerts a diuretic effect and can be excreted in about 48 hours.
24
 
   24   25   26   27   28