Page 35 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 35

onlarca farklı bahçe, müze, sergi alanı ve restoranlar ile kafelerin yer aldığı Singapur Botanik Parkı zaman ayırma- ya değecek çok özel bir köşe.
Singapur Botanik Parkı, 1859 yılında tarlalar ve yağmur ormanlarından oluşan bir bölgeymiş. Ardından Lawrence Niwen isimli peyzaj mimarı bölgeyi bir parka dönüştürmüş ve tüm dünyaya Singapur’un adını bu parklarla duyurmuş.
320 dönümlük botanik park 1866 yılında 120 dönüm daha büyütülerek ünlü Kuğu Gölü’nü de kapsamış. Takip eden yıllarda ise ilk kauçuk ağacı tohumunun ekimi yapılmış. Bu ağaçların büyütülmesinin ardından Singapur dünyanın en büyük kauçuk üreticisi ve ihracatçısı olmuş. Sömürge dönemi bittiğinde ekonomik olarak bunun hayli faydası- nı görmüşler. Ardından farklı orkideler de üretmeye başlamışlar. Farklı (hibrid) orkide türleri yetiş-
tirilirmiş ve bugün hâlâ yeni orkide türleri yetiştirilmeye devam ediliyor. Üretilen yeni çiçeklere de dünyaca ünlü sanat- çıların isimleri veriliyor. Singapur’un bugün ki en önemli sembolü, milli
çiçeği Vanda Miss Joaquim cin-
si orkideler bu parkta üretilmeye başlamış. Singapur Botanik Parkı içerisindeki Ulusal Orkide Bah- çeleri‘nde bugün 1200’den fazla
orkide türü bulunuyor. Bu Orkide Bahçesi de parkın en çok turist çe-
ken yeri. Ve zaman içerisinde bahçe-
ler büyüyerek 820 dönüm alana ulaş-
mış. Bu arada Singapur Botanik Bahçeleri 2014 yılından beri UNESCO Kültür Mirasları arasında yer alıyor.
Şimdi size özellikle de Orkide Bahçesi’ni anlatmak istiyo- rum. Orkide Bahçesi bir hayal bahçesi gibi. Singapur’un milli çiçeği ve ülkenin sembollerinden biri olan orkide hâliyle ülkedeki en değerli bitkilerden. Bu sebeple ülkede orkidelere özel bir müze dahi yapılmış. Adı da Ulusal Or- kide Bahçeleri olmuş.
Ulusal Orkide Bahçesi’nde 1200 farklı orkide türü bulu- nuyor. Hepsi buradaki bitki uzmanları tarafından titizlikte yetiştirilmiş bir bebek gibi. Hâlâ gün geçtikçe orkideler ile ilgili bilimsel çalışmaların hız aldığı, yeni orkidelerin üre- tildiği bir merkez olmaya devam ediyor. Yeni orkideler doğdukça ünlülerin adı veriliyor. Elton John, Prenses Di- ana, Nelson Mandela’nın adlarının verildiği orkide türleri de burada ziyarete açık. Burası ayrıca dünyanın en büyük orkide bahçesi unvanını da elinde bulunduruyor.
ed by 4.5 million tourists and Singaporeans annually, has dozens of different gardens, museums, exhibition grounds, restaurants and cafes.
Singapore Botanic Park was a region of fields and rain forests in 1859. Then the landscape architect Lawrence Niwen transformed the region into a park and announced the name of Singapore to the world with these parks.
The 320-acre botanical park enlarged another 120 acres in 1866 and covered the famous Swan Lake as well. In the following years, the first rubber tree seed was planted. After the growth of these trees, Singapore became the world’s largest rubber producer and exporter. When the colonial period was over, they benefited economically.
Then they started to produce different orchids. Different (hybrid) species of orchids have been grown, and new orchid species are still being cultivated today. New flowers produced are given names of world famous artists. Singapore’s most important symbol of today, the na- tional flower Vanda Miss Joaquim orchids in this park began to be grown. The National Orchid Gar- dens in Singapore Botanic Park today has more than 1200 species of orchids. This orchid garden at- tracts the most tourists. And over time the gardens have grown to an area of 820 acres. Meanwhile, Singa- pore Botanic Gardens was inscribed as a
UNESCO Cultural Heritage Site since 2014.
Now I want to tell you especially about the Orchid Garden. The orchid garden is like a dream. Singapore’s national flower, one of the symbols of the country, the orchid is one of the most valuable plants in the country. Hence, even a museum for orchids was built in the country. It’s called the “National Orchid Gardens”.
There are 1200 different orchid species in the National Orchid Garden. The plants are grown by the experts. It is still a center where scientific studies on orchids are ac- celerating and new orchids are being produced. As new orchids are born, they are given the name of the celebri- ties. There are some orchids named Elton John, Princess Diana, Nelson Mandela and it is possible to visit these or- chids as well. This garden also holds the title of being the largest orchid garden in the world as well.
     33   33   34   35   36   37