Page 36 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 36

 gezgin - traveller
Bu dev botanik bahçesinde gezerken karşımıza yağmur ormanları da çıkıyor. Singapur’da var olan dev yağmur or- manları bu eşsiz güzellikteki botanik bahçesiyle birleştiril- miş ve ortaya harika bir görüntü çıkmış. Yani 60 dönüm- lük yağmur ormanı Singapur Botanik Bahçesi yapılmadan önce de buradaymış, sadece bunu bahçenin içine almışlar. İçerisinde bulunan 300’den fazla farklı bitki ve ağaç türün- den bazıları Singapur’da da nadir görülen türlerden.
Eğer daha önce bir yağmur ormanı görmediyseniz burayı mutlaka görmeniz gerekiyor. Boyu 50 metreye ulaşan tro- pik ağaçlar, bitkiler ve otların oluşturduğu çok katlı ekosis- temi ve iklimi ile sıra dışı bir ziyaret noktası. Biz Yakupcan ile büyük bir keyifle geziyoruz bu güzel yağmur ormanlarını. Bahçede bol bol zaman geçirdikten yeşile ve doğaya doy- duktan sonra sizi biraz da Paranakan mahallelerinde gezdi- relim. Rengârenk kültürünü eminim çok seveceksiniz.
Peranakan Evleri
Singapur’un zengin tarihine baktığımız zaman özellikle de Çinliler’in bölgeye göç etmesiyle bir nüfus patlaması yaşanmış. Singapur’un Peranakan kültürünün tarihi, Çin göçmenlerinin artan nüfusu ile Malezya’ya kadar yerleş- meleriyle 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Çinliler, Malay kültü- rünü benimsedikleri gibi İngiliz ve diğer Avrupa kültürünü de benimsiyorlardı. Ardından milletlerin birbirleriyle ev- lenmeleriyle ortaya Peranakan kültürü çıktı. Peranakalılar bölgedeki farklı ülkelerle evlenerek sayılarını arttırdılar ve yerlilerden ayrı koloniler kurdular. Peranakan kültürünün birçok yönünü, geleneksel yemeklerini ve mimari özellik- lerini Singapur’da bol bol gördüğünüz gibi Malezya’da da görme şansınız var.
Rain forests are observed as we walk around this huge botanical garden. The giant rain forests in Singapore are combined with this unique botanical garden and it turned out to be a great sight. So the 60-acre rain forest was here before the Singapore Botanic Garden was built, they just included the forest into the garden. Among 300 different plants and tree species available in the park, there are some rare species as well.
If you haven’t seen a rain forest before, you must see this place. It is an extraordinary travel point with its rich eco- system and climate consisting of tropical trees, plants and grass reaching 50 meters in length. We travel with great pleasure Yakupcan in this beautiful rainforest. After spending plenty of time in the garden and enjoying the green and nature, let’s take you around the Peranakan neighborhoods. I’m sure you’ll love the colorful culture.
Peranakan Houses and Neighborhoods
When we look at the rich history of Singapore, there was a population explosion, particularly after the Chinese mi- gration. Singapore’s Peranakan culture dates back to the 15th century with the growing population of Chinese im- migrants settling in Malaysia. The Chinese adopted the Malay culture as well as the British and other European culture. Then Peranakan culture emerged when the na- tions marry each other. The Peranakan population grew after marrying people from different countries in the re- gion and established separate colonies from the locals. You can see many aspects of Peranakan culture, tradi- tional dishes and architectural features in Singapore as well as you have the chance to see in Malaysia.
34
 
   34   35   36   37   38