Page 38 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 38

gezgin - traveller
“Orchard” İngilizce’de “meyve bahçesi” demek. Orchard Caddesi’nin güney ucunda “Istana” yer alıyor. Istana, Ma- layca’da “saray” demek ve bu devlet binası 1869 yılında inşa edilmiş. Şu an ise Istana, Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılıyor. Resmi günlerde, bayramlarda Cum- hurbaşkanı bu binada misafirlerini ağırlıyor.
Orchard Caddesi boyunca gezerken yerlerde sigara içil- mez yazıları da dikkat çekiyor. Dev boyutlarda yazılan bu kurallara uymayanlar için de ağır yaptırımlar var. 3 bin do- lara varan para cezaları uygulanıyor. Sadece sigara içmek değil, tabelalarla belirtilen yerlerde balık tutmak, ülkeye sakız sokmak, sakız çiğnemek, kuşları beslemek, otopark olmadan araba almak, kapalı mekânlarda Durian meyvesi yemek yasak. Ve hepsinin de belli para cezaları var. Kim- se görmez ben yapayım dememek lazım. Burası güvenlik kamera sistemiyle donatılmış bir ülke. Eğer kurallara ay- kırı bir durum varsa ceza kaçınılmaz.
Merlion Heykeli
Marina Bay Sands binasının hemen karşısında Singapur Nehri’nin üzerinden yükselen ağzından su fışkırtan heykel Singapur’un en meşhur sembollerinden biri aynı zaman- da. Ülkede bu heykelden beş tane bulunuyordu
fakat Sentosa Adası’ndakiler yıkıldığı için sayısı 4’e düştü. Bu heykelin ilginç bir hikâyesi var. Yaklaşık 700 yıl önce Singapur daha yokken, Malay krallarından bir tanesi burayı,
bugünün Singapur’unu ar- kadaşlarıyla keşfeder. Bu bölgede av yaparlar. Av- lanırlarken burada aslan gördüklerini zanneder-
ler. Bu topraklarda aslan
yaşamıyor. Kaplan var
ama aslan Afrika’nın
hayvanı. Fakat kral ve
arkadaşları, burada as-
lan gördüklerini zannet-
tiklerinden buraya, “Aslan
Diyarı” anlamını taşıyan
Singapur ismini verirler. O
günden bugüne kadar da ül-
kenin sembolü bu aslan yüzlü,
balık gövdeli heykel olur. Merlion
Heykeli’nin üst kısmı aslan, alt kısmını
balık olmasının sebebi Singapur’un bir de-
niz ülkesi olmasıdır. Alt kısım balıkçılığı simgeler-
ken, üst tarafta bu toprakların aslan toprakları olduğunu simgeliyor. Bu meydanda sabah ve akşam aynı yoğunluğu görmek mümkün. Çünkü insanlar burada fotoğraf çekil- mek için yarış hâlindeler.
Heykelin çevresinde de harika bir kordon boyu bulunuyor. Mükemmel manzarasıyla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
Singapur ana adasında daha gezilecek çok yerler var ama çevresinde de keşfedilecek harika adalar ve adacıklar bu- lunuyor. Biz de o adalardan biri Pulau Ubin Adası’na gidelim istiyoruz. Şimdi rotamıza bu güzel minik adayı alalım hadi.
“Orchard” means “fruit garden” in English. “Istana” is located at the southern end of Orchard Street. Istana means “palace” in Malay and this state building was built in 1869. Currently, Istana is being used as the Presiden- tial Building. On official days and holidays, the President welcomes the guests in this building.
While strolling along Orchard Street, you encounter many signs that say “no smoking”. There are also heavy sanctions for those who do not follow these rules written in giant dimensions. Fines of up to $3,000 are imposed. It is forbidden not only to smoke, but to fish in the places indicated by signs, to get chewing gum in the country, to chew a gum, to feed birds, to take cars without park- ing, and to eat Durian fruit indoors. And there are certain fines. You shouldn’t say, “nobody sees me, I can do it”. This is a country equipped with a security camera sys- tem. If there is a violation, the penalty is inevitable.
Statue of Merlion
It is also one of Singapore’s most famous symbols, the Merlion spits jets of water from its mouth, just accross the Marina Bay Sands building. There were five of these
statues in the country, but the one on the is- land of Sentosa was broken and now there are four statutes. This statue has an interesting story. Near- ly 700 years ago, while there was no Singapore, one of the Malay kings discov- ered this place with his friends. They are hunt- ing in the region. They think they see a lion here when they are hunting. There is no lion in this land. There are tigers, but lions are animals of Africa. But because the king and his friends thought they saw a lion here, they called it Singapore, which means “Lion Land”. Since then, the symbol of the country is this li- on-faced sculpture with fish body. The upper part of the Merlion Statue is a lion and the lower part is a fish be- cause Singapore is a sea country. The lower part represents fisheries, while the upper part represents lion lands. It is possible to see the same intensity in the square in the morning and evening. Because people are
racing here to take pictures.
Around the statue there is a wonderful cordon. You can spend pleasant moments with excellent views.
There are many places to visit on the main island of Singa- pore, but there are also great islands and islets to explore. We want to go to one of those islands; Pulau Ubin Island. Now let’s take this beautiful little island on our route.
 36
 
   36   37   38   39   40