Page 44 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 44

 eğitim - education
 Fatma Nur ÖZÇELİK
Psikolojik Danışman Eğitim Uzmanı Psychological Counselor Education Specialist
ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI
 Sevgili anne-babalar,
Çocuğunuzun internette ne kadar süre geçirdiğini biliyor musunuz? Hangi sitelere girdiği, hangi amaçla interneti kullandığıyla ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz? Çocuğunuz internette sakıncalı bilgi ve görüntülerle karşılaştığında ne yapıyor? Her türlü tehlikeden ve zararlı şeylerden ko- rumaya çalıştığımız çocuklarımızı sanal dünyanın tehlike- lerinden koruyabiliyor muyuz?
Teknoloji çağında internet bağlantısı, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, sosyal paylaşım ağları, oyun siteleri, vide- olar olmazsa olmazlarımız. Hepimiz ebeveyn olarak her ne kadar bir sınır koymaya çalışsak da çocuklarımız sosyal etkileşim içinde kontrol edemediğimiz riskli bilgilerle kar- şı karşıya. Bu nedenle çocukların dijital medya ortamında güvende olabilecekleri farkındalık kazandırma çalışmala- rına daha da önem vermeliyiz. Peki bu dijital ortamda ço- cuklarımızı ne tür tehlikeler bekliyor;
Çocukların interneti bağımlılık hâline getirmesi,
Bazı bilgilere (cinsellik/şiddet) yaşlarından önce ulaşa- bilir olmaları,
Olumsuz ve tehlikeli mesaj içerikli sitelere kolayca ula- şabilmeleri,
İnterneti yararlı amaçlardan ziyade, oyun ve benzeri fa- aliyetler için kullanmaları,
İnternet başında geçirilen zaman nedeniyle aile içi iliş- kilerin bozulması,
Ders çalışma ve sosyal ortam için gerekli zaman ayrıl- maması,
Dear parents,
42
SAFE INTERNET USE FOR CHILDREN
Do you know how much time your child spends on the Internet? Do you have any information about the sites s/he accesses and for which purposes? What does your child do when s/he encounters inconvenient information and images on the Internet? Can we protect our children from the dangers of the virtual world as we try to protect from all kinds of danger and harmful things?
In the age of technology, internet connection, computer, tablet, smartphone, social networks, game sites, videos are indispensable. While we all try to set a limit as a par- ent, our children face risky information that we cannot control in social interaction.Hence, we should give more importance to raising awareness that children can be safe in the digital media environment. So what kind of dangers await our children in this digital environment;
Children become addicted to the internet,
They may access to some information (including sexu- ality/violence) before the appropriate age,
They may easily access negative and dangerous mes- sage content sites,
They may use the Internet for games and similar activ- ities rather than useful purposes,
The family relations are degraded due to the time spent on the internet,
No time can be spent for course work and social envi- ronment,
 


   42   43   44   45   46