Page 46 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 46

eğitim - education
 Çocuğunuzun internete girdiği bilgisayarın çocuğun odasında olmamasına, evinizin ortak kullanım alanı içinde olmasına dikkat edin.
Hangi sitelere girdiğini mutlaka kontrol edin; çocuğu- nuzun olumsuz içeriklere sahip sitelere girip girmediğin- den emin olamazsınız. Bu nedenle mutlaka girdiği web siteleri kontrol etmelisiniz.
Çocuklarınızla deneyimleri hakkında konuşun; bu si- telerde kendilerini tedirgin, rahatsız veya tehdit altında hissettiren bir şeyle karşılaştıklarında hemen bulunduğu internet ortamından çıkması ve size haber vermesi konu- sunda teşvik edin.
Çocuklarınızın sitedeki yaş sınırına uygun oldukların- dan emin olun.
Sosyal web sitelerine kaydolmak için tavsiye edilen yaş 13 ve üzeridir; çocuklarınız bu yaşın altında ise bu siteleri kullanmalarına izin vermeyin. Onlara bu sitelere güven- mediğinizi hatırlatmanız önemlidir.
Çocuklarınızı tanımadıkları kimselerle değil, tanıdıkları kişilerle iletişim kurma yolunda teşvik edin.
Tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine hayır demeyi öğretin.
Çocuğunuza siber zorbalık hakkında bilgi verin; çocuk- larınızla, siber zorbalık hakkında konuşun ve siber zorba- lığa maruz kaldıklarını düşünmeleri hâlinde bunu derhal size veya güvendikleri başka bir yetişkine söylemeleri gerektiğini anlatın.
Çocuklarınıza, diğer insanlara yüz yüze nasıl davranı- yorlarsa çevrimiçi olarak da öyle davranmaları, kaba ve çirkin tutumlarda bulunmamaları gerektiğini söylemeniz de çok önemlidir.
İnternet kullanımında yasaklayıcı değil, sınırlayıcı olun; yasaklar koyup tamamen kullanmasını engellemek yeri- ne, hangi günlerde ve hangi saatler arasında kullanabile- ceğini konuşun.
Diğer sosyal aktivitelere katılımını özendirin; evde oyun ihtiyacını ve can sıkıntısını giderebileceği farklı aktiviteler yaratın. Kendi akranları ile birlikte vakit geçirmesi, sosyal aktivitelere katılması için fırsatlar yaratın.
Make sure that the computer on which your child ac- cesses the internet is not in the child’s room, but is in the common area of your home.
Be sure to check which sites s/he accesses, make sure that your child doesn’t access the negative contents. Therefore, you must check the websites that s/he ac- cesses.
Talk to your children about their experiences; Encour- age them to leave the Internet and notify you immedi- ately if they encounter something that makes them feel uneasy, uncomfortable or threatened.
Make sure your children meet the age limit on the site.
The recommended age for registering on social web- sites is 13 years and older; if your children are under this age, do not let them use these sites. It is important to re- mind them that you do not trust these sites.
Encourage your children to communicate with people they know and not with people they don’t know.
Teach them to say no to friendships from people they don’t know.
Inform your child about cyberbullying; talk to your chil- dren about cyberbullying and tell them that they should tell you or another adult they trust if they think they have been exposed to cyberbullying.
It is also significant that you tell your children that they should not be rude and ugly and they should treat people just as they treat people face to face.
Be restrictive, not prohibitive in Internet use; instead of putting prohibitions and preventing them from using them completely, talk about which days and between which hours you can use them.
Encourage participation in other social activities; Cre- ate different activities for entertainment. Create op- portunities for them to spend time with their peers and participate in social activities.
44
 


   44   45   46   47   48