Page 5 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 5

46 - 48 |
Biliyor musunuz? Boşanmaların yüzde 40’ı evliliğin ilk 5 yılında meydana geliyor. Bunun birçok nedeni olabilir tabii ki ancak ilk 5 yılın birbirinden farklı iki karakterin uyum sağlama süreci olduğunu ifade edebiliriz.
Did you know? 40 percent of divorces occur in the first 5 years of marriage. There can be many reasons for this, of course, but we can say that the first 5 years are the adaptation process of two different characters.
| 50 - 51
Capital Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu & Ödülleri”nde, 5 ödül birden kazanmanın mutluluğu içindeyiz.
We are happy to win 5 awards at the “Retail Innovation Forum & Awards” organized by Capital Magazine for the third time this year.
52 - 53 |
LC Waikiki içerisinde de 2023 hedeflerimiz arasında yer alan Çevik Dönüşüm son sürat ilerlemekte, bu ilerlemenin bir ayağını da Altyapı ve Destek takımlarımızda Kanban uygulayarak hayata geçirmekteyiz.
Agile Transformation, which is one of our 2023 targets within LC Waikiki, is progressing at full speed and we are implementing a part of this progress by implementing Kanban Method in our Infrastructure and Support teams.
| 54 -68
Ekim ayında tamamlanan GPS pilot faz çıktılarının sağladığı güncellemeler ile Alfa Fazı en sağlıklı biçimde hayata geçirilmeye hazır hâle geldi.
Bizden diğer haberler...
With the updates provided by the GPS pilot phase outputs completed in October, Alpha Phase is ready to be implemented in the healthiest way.
Other news from us...
70 - 73 |
Eğer istersek, hemen hemen her gün için farklı bir etkinlik bulabiliriz. Farklı etkinlikler deneyelim diyorsanız, önerilerimize göz atmadan, sakın dışarı çıkmayın.
If we want, we can find a different event for almost every day. If you want to try different activities, do not go out without taking a look at our suggestions.
| 74 - 75
Ocakkitapları.... KorAdası-KimberleyFreeman,Kendime Yeni Bir Ben Lazım - Miranda Dickinson, Zerafet Değil Zarafet - Ayça Kuru, Her Yerde Kan Var - Ayşe Kulin, Halide Edib - İpek Çalışlar.
Books of January... Ember Island - Kimberley Freeman, Take a Look at me Now - Miranda Dickinson, Zerafet Değil Zarafet - Ayça Kuru, Her Yerde Kan Var - Ayşe Kulin, Halide Edib - İpek Çalışlar.
      03


   3   4   5   6   7