Page 54 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 54

bizden haberler - news
ÇEVİK DÖNÜŞÜM SON SÜRAT İLERLİYOR
LC Waikiki içerisinde de 2023 hedeflerimiz arasında yer alan Çevik Dönüşüm son sürat ilerlemekte, bu ilerleme- nin bir ayağını da Altyapı ve Destek takımlarımızda Kan- ban uygulayarak hayata geçirmekteyiz.
Altyapı ve Destek Direktörlüğü olarak Kanban; Evrim- sel Dönüşüm Yönetimi prensip ve pratiklerini uyarlamak üzere yolculuğumuza Ağustos 2019’da başladık. Eğitim- lerimize bölüm ve takım liderleri ile başlayarak, 9 takı- mımız içerisinde; kökleri Toyota Yalın Üretim Sistemi’ne (TPS: Toyota Production System, Lean Production Sys- tem) dayanan ve günümüzün bilgiye dayalı, yaratıcı işle- rini hayata geçirmek için gereken insani unsurları barındı- ran, 2010 yılında David J. Anderson tarafından geliştirilen Kanban prensip ve pratiklerini uygulamaya başladık.
Bu dönüşüm içerisinde bölüm olarak kendimize 4 ana he- def (kutup yıldızı) belirledik.
1. Verimliliği Ölçmek
2. Yoğunluğu Görmek
3. İleriyi Sağlıklı Planlayabilmek, Söz Verebilmek 4. Takım Yol Haritaları Çıkarmak
Bu süreç zarfında verimlilik tanımımızı yaptık ve verimlilik formülümüzü belirledik. Böylece herkesin aynı anlamda
Agile Transformation, which is one of our 2023 targets within LC Waikiki, is progressing at full speed and we are implementing a part of this progress by implementing Kanban Method in our Infrastructure and Support teams.
As the Directorship of Infrastructure and Support; we began our journey in August 2019 to adapt the princi- ples and practices of Evolutionary Change Management. By starting our trainings with team managers and lead- ers, we have started to implement Kanban principles and practices that are developed by David J. Anderson in 2010, based on Toyota Lean Production System (TPS) and incorporating the humanitarian elements necessary for the realization of knowledge-based, creative works within 9 teams.
Within the context of this transformation, we have set 4 main targets (polar stars) for ourselves.
1. Measuring efficiency
2. Observing the density
3. Planning healthily and making promises 4. Making Team Road Maps
During this process, we defined our productivity and de- termined our productivity formula. Hence, we ensured
52
AGILE TRANSFORMATION CONTINUES AT FULL SPEED
  
   52   53   54   55   56