Page 55 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 55

buluşmasını sağladık. Ayrıca her takım kendi verimlilik kriterini tanımlayarak kendi verimliliklerinin ne olduğu konusunda farkındalık yarattı.
İş yoğunluğumuzu takım bazında Kümülatif Akış Diyag- ramları ile göstermeye başladık. Operasyon yükünü gös- termek için çeşitli denemeler yaptık ve takım içerisinde farkındalık yarattık.
Takım yol haritasını gösterebilen takımlarda ileriye doğru görüş mesafeleri artırarak daha iyi risk planlama yolunda farkındalık yarattık.
Bütün bu dönüşüm konuları ile ilerlemeler sağlanırken takımlarımız içerisinden de başarı hikâyeleri gelmeye başladı. Bugün sizlere Yurtiçi Mağaza Destek ekibinin (Karıncalar Takımı) en son elde ettiği başarı hikâyesinden bahsetmek istiyoruz.
Çevik dönüşüm yolculuğuna Ağustos 2019’da başlayan takımlardan olan Yurtiçi BT Mağaza Destek Ekibi (Karınca- larTakımı)belirlediği4anahedefvebuyolculuktailerlerken elde ettiği kazanımları bir başka ifade ile gerçekleştirdiği evrimi Agile Kanban İstanbul 2019 tarafından düzenlenen vaka çalışması yarışmasında sunarak 3.’lük ile taçlandırdı ve dereceye girdi. Ödülünü Kanban’ın geliştiricisi David J. Anderson’dan alan Karıncalar Takımı kendisi ile tanışma ve Agile / Kanban üzerine sohbet imkanını da buldu.
1.Frankfurt - Billwerk GmbH 2.Nebraska - Bellevue University 3.İstanbul - LC Waikiki
that everybody shares the same sense. In addition, each team defined their own efficiency criteria and created awareness about their own productivity.
We started to show our work intensity with Cumula- tive Flow Diagrams on a team basis. We made several attempts to show the operational burden and created awareness within the team.
We have created awareness in the way of better risk planning by increasing the visibility in teams that can be reflected in the team’s roadmap.
While making progress with all these changes, success stories started to emerge in our teams. Today we would like to tell to you about the latest success story of the Domestic Store Support team (Ants Team).
Domestic IT Store Support team (Ants Team), one of the teams that started the agile transformation journey in August 2019, presented the 4 main goals that are deter- mined and the evolution the team achieved in this jour- ney with another expression in the case study competi- tion, organized by Agile Kanban Istanbul 2019 and they were ranked the 3rd. The Ants Team, which received the award from Kanban developer David J. Anderson, also had the opportunity to meet him and chat about the Ag- ile/Kanban principles.
1.Frankfurt - Billwerk GmbH 2.Nebraska - Bellevue University 3.Istanbul - LC Waikiki
 53


   53   54   55   56   57