Page 57 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 57

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ
500’E YAKIN İÇ EĞİTMENİMİZİN KATILIMIYLA KUTLADIK
WE CELEBRATED TEACHER’S DAY WITH THE PARTICIPATION OF APPROXIMATELY 500 INTERNAL TRAINERS
  LC Waikiki Kurumsal Akademi ve Mağazacılık Eğitim Mü- dürlüğü tarafından 22 Kasım 2019 Cuma günü CEO’muz Sayın Mustafa Küçük ve üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile Eğitmenler Günü’nün 4.’sünü gerçekleştirdik. 500’e yakın iç eğitmenimiz ile şirket içinde eğitim gelişim faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz LC Waikiki’de, eğitim ve gelişim süreçlerine olan katkılarından dolayı yöneticile- rimize, ödüle layık iç eğitmenlerimize ve bu yıl akredite olan eğitmenlerimize plaketleri takdim edildi.
Öğretmenler Günü’nde bir gelenek hâline gelen konuş- macı davetinde ise bu yıl “Açık Beyin” eğitmenlerinden Mustafa Acungil’i ağırladık. Acungil, konuşmasında diji- talin dönüştürdüğü ve giderek tanınmaz hâle gelen hib- rit dünyada farklı şekillenen öğrenme, eğitim, kariyer, süreçlerine aktif öğrenme teknikleri ile yeni dünyaya na- sıl ayak uydurmamız gerektiğini vurgulayarak öğrenme tuzaklarından söz etti. Konuşmanın sonunda Mustafa Acungil’e ait “Öğrenme Tuzakları” adlı kitabı katılımcılar ile paylaşıldı.
LC Waikiki Corporate Academy and Merchandising Training Directorate held the 4th of Trainers’ Day on Friday, Novem- ber 22, 2019, with the participation of our CEO Mr. Mustafa Küçük and senior executives. At LC Waikiki, where we con- ducted training development activities within the company with nearly 500 internal trainers, plaques were presented to our managers, deserving internal trainers and accredited trainers this year for their excellent contribution to training and development processes.
During the speaker’s event, which became a traditional activity on the Teacher’s Day, we have hosted Mustafa Acungil, a trainer of “Açık Beyin” (Open Brain). Acungil talked about learning pitfalls by emphasizing the ways to adapt to the new world with active learning techniques in learning, education, career, processes that are shaped differently in the hybrid world, transformed by digital and becoming increasingly vague. At the end of the speech, Mustafa Acungil shared his book called “Öğrenme Tuzak- ları” with the participants.
55   55   56   57   58   59