Page 58 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 58

bizden haberler - news
 YALIN ÜRETİM VE YALIN YÖNETİM SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLADI
LEAN PRODUCTION AND LEAN MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM STARTED
 İsrafın azaltılması, esnek üretim metodolojisi ve verimli- liğin artırılması temeline dayalı yalın üretimin yaygınlaş- tırılması amacıyla Üretimden Sorumlu Sourcing ve Taha Ekiplerimize yönelik olarak Yalın Üretim ve Yalın Yönetim Sertifika Programı’nı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile 8,5 günlük teori ve 5 günlük saha eğitimleri ile geliştiri- len programın teknik ekibin gelişimi ile zamanında tedarik, hızlı üretim ve yüksek kalite performans kriterlerine ulaş- mamıza katkı sağlaması amaçlanmıştır.
We are happy to launch the Lean Production and Lean Management Certificate Program for our Sourcing and Taha teams responsible for Production in order to spread lean production, based on waste reduction, flexible pro- duction methodology and increasing productivity.
The program, which was developed in cooperation with Istanbul Technical University Continuing Education Cen- ter, consists of theoretical training for 8,5 days and on-site training for 5 days. The program intends to contribute to the timely supply, rapid production and high-quality perfor- mance criteria with the development of the technical team.
   KAMPÜS LC WAIKIKI’DE
CAMPUS AT LC WAIKIKI
   2019-2020 Eğitim Yılı başlangıcından bu yana “LC Waikiki Kampüste” diyerek birçok üniversite öğrencisiyle buluş- malar gerçekleştirdik. 6 Aralık tarihindeyse “Kampüs LC Waikiki’de!” dedik ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Top- luluğu’ndan 45 öğrencimizi şirketimizde ağırladık. Birlikte çok keyifli bir gün geçirerek LC Waikiki’de çalışmayı, ailenin bir üyesi olmayı, prensip ve değerlerimizi anlatarak şirketi- mizden bahsettik.
İş Analitiği ekibimizle birlikte heyecanlı ve keyifli case ça- lışmaları gerçekleştirerek hem eğlendik hem de öğren- dik. Bu buluşma, öğrencilerimizle birlikte bizim için kesin- likle müthiş bir deneyim oldu.
Bu tür üniversite etkinlerinde bizimle bu heyecanı ve keyifli ortamı paylaşmak isteyen gönüllü çalışanlarımız olursa İşveren Markası ve İç İletişim Birimimizden Habibe Hanzadeoğlu ile iletişime geçebilirler.
Since the beginning of the 2019-2020 academic year, we have met with many university students by asserting “LC Waikiki is at the Campus” On December 6, we said, “Campus will be at LC Waikiki” and we hosted 45 stu- dents from Hacettepe University Business Community in our company. We talked about our company by ex- plaining our principles and values. We spent a very enjoy- able day together, we talked about working at LC Waikiki and being a member of the family.
Together with our Business Analytics team, we had fun and learned both exciting and enjoyable case studies. This meeting was an absolutely perfect experience for us with our students.
If we have volunteer employees who want to share this ex- citement and pleasant environment with us in such univer- sity activities, they can contact Habibe Hanzadeoğlu from Employer Brand and Internal Communication Department.
56
 


   56   57   58   59   60