Page 74 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 74

ajanda- diary
TİYATRO | THEATER
 Kaldırım Serçesi: Edith Piaf’ı Tiyatroda İzleyin
26 Aralık Perşembe 20:30 | Duru Ataşehir Ana Sahne
Sadece sesiyle değil, hayata, müziğe ve aşka olan tutku- suyla da ölümsüzleşen Edith Piaf; 48 yıllık trajik hayatında dibi de gördü, zirveyi de. Kaldırımda doğmuş, yaşamı bo- yunca yoksulluk ve hastalıklarla boğuşmuş olsada; hayatı müthiş bir tutku ve cesaretle kucaklayarak, giderek dün- yayı sarsan bir efsaneye dönüştü. 1950’ler Fransa’sından 80’ler Türkiye’sine uzanan bu hayat yolu, Tülay Günal’ın etkileyici yorumuyla yeniden bizimle... Kaldırım Serçe- si, eseri kaleme alan Başar Sabuncu’ya ve 1982’deki yo- rumuyla Edith Piaf ile özdeşleşen Gülriz Sururi’ye de bir saygı duruşu niteliğinde...
SERGİ | EXHIBITION
The Sidewalk Sparrow: Watch Edith Piaf in the Theater
26 December Thursday 20:30 | Duru Ataşehir Main Stage
Immortalized not only for her voice but for her passion for life, music, and love, Edith Piaf has seen both the top and the very bottom in her unfortunate life of 48-years. Although she was born on the sidewalk and fought with illness and poverty all her life; she turned into a legend who shook the world by embracing life with astounding passion and courage. This life story reaching from 1950s France to the Turkey of the 1980s is once again on stage with an awesome adaptation by Tülay Günay. The Side- walk Sparrow is also a tribute to Başar Sabuncu, who wrote the script and Gülriz Sururi who has been identi- fied with Edith Piaf for her performance in 1982...
 Anadolu Masalları Sergisi
Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul 26 Ocak’a kadar
26 Ocak’a kadar açık olacak sanatçı Sema Çulam’ın Anado- lu Masalları sergisi, bu topraklar üzerinde yüzyıllar boyunca yaşamış medeniyetlere gönderme yapıyor. Anadolu’da var olan geleneklerin, kültürler arasında oluşmuş etkileşim- lerin ve yaşanmış olaylarım tuvalle yansımasından oluşan eserlerde, ayrıca doğa ve tarihin korunması vurgulanıyor.
Anatolian Tales Exhibition
Terakki Foundation Art Gallery, Istanbul Until 26 January
The exhibition of the artist Sema Çulam, which will be open until January 26, refers to the civilizations that have lived on these lands for centuries. In the paintings, which are created as the reflection of the traditions, interacti- ons between cultures and existing events in Anatolia, the protection of nature and history is emphasized.
72
 


   72   73   74   75   76