Page 1 - AUTO BR. 43 - MAGAZIN O AUTOMOBILIZMU U CRNOJ GORI
P. 1

Broj 43 / Cijena 1€ / Godina X

                                   web: www.magazinauto.me / e-mail: auto@t-com.me
                                           dacia                                     Sandero

                                     najprodavaniji

                                     model u Crnoj Gori     Čitajte:   Prodaja novih                                Prodaja novih
   automoBila u Crnoj Gori                           automoBila u Crnoj Gori
                        PrezentaCija
   „alliance“                 Nove Toyote            Najprodavaniji

   dominantno                na crnogorskom           modeli u

   prvi                   tržištu              2018. godini
   1   2   3   4   5   6