Page 3 - etmol 29
P. 3

‫בשנות השמונים של המאה הקודמת‬
     ‫קמו התנועות אשר‬

‫יצרו את ״המפה היהודית״ של זמננו‬

‫מאת אריה גרטנר‬

‫אפשר בעצם לטעון‪ ,‬כי יהודי אירופה החלו להגר במספרים‬     ‫להגירה היהודית מאירופה היו סיבות רבות‪ ,‬בעיקר כלכ­‬
‫גדולים לאמריקה ולמקומות אחרים כבר משנת ‪ ; 1820‬תכניות‬    ‫ליות וחברתיות‪ .‬אבל לא העוני לבדו הוא הגורם לאנשים‬
‫לחזרה לארץ־ישראל‪ ,‬גם אם לא נקראו ׳ציונות׳ במושג של‬     ‫לעקור ממקומם‪ .‬הם צריכים להרגיש שיש מקום ששם יהיה‬
‫ימינו — הועלו שנים רבות לפני ‪ ; 1880‬אפשר גם לומר כי‬    ‫להם טוב יותר‪ ,‬ואילו במקום שהם חיים בו יילד המצב‬
‫שינאת היהודים לא פסקה מעולם והיתה ניכרת כבר בשנות‬
‫השבעים למאה הקודמת‪ .‬ולבסוף‪ ,‬סוציאליסטים ומהפכנים‬                                    ‫ויירע‪.‬‬
                              ‫הרגשה זו השתלטה על לבות יהודי אירופה המזרחית בשנות‬
          ‫יהודים העלו את תביעותיהם מאז שנת ‪.1848‬‬ ‫השמונים של המאה הקודמת‪ ,‬כאשר מנו כ־‪ 75‬אחוז מכלל‬
‫ובכן‪ ,‬מדוע זה אנו מציינים את שנות השמונים כשנות‬      ‫יהודי אירופה‪ ,‬ואז החלה הנדידה הגדולה אל מעבר לים‪.‬‬
‫המפנה? מסיבה אחת‪ :‬כיוון שבאותה תקופה החלו כוחות‬      ‫אולם לא כולם יצאו לאמריקה‪ .‬על כל שלושים נפ־ש שהיגרו‬
‫חדשים לפעול במלוא עוצמתם‪ :‬יהודים רבים ארזו חפציהם‬     ‫ל׳ארץ הזהב׳‪ ,‬הפליג יהודי אחד לארץ־ישראל‪ .‬אחוז קטן‪,‬‬
‫והחלו להגר לאמריקה; התיאוריות על החזרה לארץ־ישראל‬     ‫אולם התוצאה‪ .‬כפי שאנו יודעים‪ ,‬היתה בעלת חשיבות רבה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8