Page 12 - медіа
P. 12

Медіазнайко       Гра розрахована на
                                         дітей шкільного віку та
                                         дає   можливість    в

                                         цікавій ігровій формі
                                         дізнатися     якомога
                                         більше         про

                                         інформаційне
                                         (медійне) поле та стати
                                         медіазнайком.

                                         Суть гри полягає у
                                         тому,   що   потрібно
                                         пройти 9 рівнів/етапів,
                                         надати відповідь на

                                         запитання,      стати
                                         журналістом, створити
                                         телепрограму, сайт і

                                         газету, дізнаючись при
                                         цьому як працюють
                                         медіа   і  як   вони

                                         впливають на тебе –
                                         споживача інформації


                         Навчальні програми


                                https://www.aup.com.ua/mediaosv/n
                                avchalni-programy/

                           Джерела до теми

       ● Беззуб І. Медіаосвіта батьків як складова медіаосвітнього простору [Електронний

        ресурс] / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
        Вернадського. - 2020. - Вип. 60. - С. 242-258. - Режим доступу:
        http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_18

       ● Великодна Є. М. Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти [Електронний
        ресурс] / Є. М. Великодна // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 124. - С. 229-
        232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_59

       ● Головченко Г. О. Аналіз діяльності центрів медіаосвіти в Україні / Г. О.
        Головченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2020. - Вип. 1. - С.
        29-39.      -     Режим       доступу:      http://www.adult-education-

        journal.com.ua/index.php/aej/article/view/126
   7   8   9   10   11   12   13   14