Page 24 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 24

C
    Skidresan från Norge till Österrike slutade i Skåne. Här i Borråkra började ett nytt liv för Bodil Solheim, numera
med tillägget Göthner. Samt Cocoon med plats för möten och en skog av
gröna granar.
 24
COUNTRY SMART
  COCOON
TEXT KRISTINA FRÖLING • FOTO LARS OTTOSON   22   23   24   25   26