Page 56 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 56

CONTRYSMART • GEOPARKER I GREKLAND•PROFILEN
  Det heliga berget på Kreta. Foto: GNTO • www.visitgreece.gr
Den enastående skönheten i Lesvos Pe- trified Forest sägs vara bortom all be- skrivning i ord. Parken ligger i den väs- tra delen av ön Lesvos, där de förstenade trädstammarna är spridda i ett 150 kva- dratkilometer stort område omgiven av byarna Sigri, Eresos och Antissa. Ett naturhistoriskt museum öppnade i byn Sigri 1994, mitt i hjärtat av den förste- nade skogen. Det är det första museet av den här typen i Grekland, och syftet är att både skydda och visa upp regionens geologiska rikedom. Att lära känna om- rådets naturliga skönhet, med sitt rika ar- keologiska och folkliga arv, är en upple- velse som säkert kommer att påverka ditt livet för all framtid.
Vikos - Aoos Nationalpark
I Zagoriregionen Epirus, norr om staden Ioannia, kan du gå på jakt efter förhis- torien. Här i Vikos – Aoos nationalpark finns spår av mänskliga bosättningar från tiden 40000 före Kristus, och de har hittats i kratrarna och grottorna i Vikos nationalpark. Områdets geologiska for- mation är baserad på det vatten som har skapat landskapet otroliga skönhet. Par- ken har kallats ”Towering Peak Park” på grund av sina resliga berg. Det här är också platsen med landets mest impo- nerade geologiska formationer, och här finns bland annat fem grottor med nästan lodräta stup. Djupet för den som kallas Provatina är nära 407 meter, och det gör det till det näst djupaste i hela världen. De magiska naturstigarna och en mängd aktiviteter i bergen för sport och vand- ring har gjort området till ett hotspot som lockar resenärer året runt. Här finns tra- ditionella byar, oberörda av tidens gång, som oaser där du kan vila och koppla av i det som havet och naturen har att er- bjuda.
Den här artikeln är producerad i samarbete med Grekiska statens turistbyrå GNTO.
www.visitgreece.gr
 Ett av naturens unika naturliga monument. Foto: GNTO • www.visitgreece.gr
 Vikos National Park. Foto: GNTO • www.visitgreece.gr
 56
COUNTRY
SMART
  


   54   55   56   57   58