Page 100 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 100

COUNTRYSMART • VIN
Enligt skrifter från år 1531 producerades det för- sta mousserande vinet i världen av munkarna vid Benediktinerklostret Sa- int-Hilaire nära Limoux i södra Frankrike. Där studerade och utvecklade munkarna vinodling och vi- nifieringstekniker, och istället för att lag- ra vinet på ekfat jästes det på glasflaskor som gav vinet naturliga bubblor.
Vilket var mer än ett sekel innan den lite mer kända munken Dom Pérignon i slutet av 1600-talet lär ha utbrustit ”Min gud, jag dricker stjärnor!” då han för första gången smakade champagne. Sägnen säger också att han råkade be- söka Sainte-Hilaire klostret i mitten av 1650-talet när han vandrade genom da- len på sin resa från norra Spanien. Meto- den som användes i Limoux tog han med sig hem till sitt kloster i Reims, där han stolt sade sig vara uppfinnaren till tekni- ken som idag kallas ”méthode traditio- nelle” och som till vardags benämns som ”champagnemetoden”. Kanske hade det varit mer korrekt att kalla den ”blanquet- temetoden”. Till skillnad från ”méthode ancestrale” som munkarna använde, där vinet får fortsätta att jäsa klart på flaska, vilket ger ett lätt mousserande vin ofta med lite jästfällning kvar i flaskan. Det skapar ett speciellt och historiskt halv- torrt till sött vin. Den lite mer utvecklade ”méthode traditionnelle” har två jäsning- ar, där även den andra sker på flaska. I Limoux används båda teknikerna fort- farande. Blanquette de Limoux (med ”méthode traditionnelle”) som framställs av Mauzac-druvor (minst 90 procent och med Chardonnay och Chenin Blanc som utfyllnad) samt Blanquette Méthode An- cestrale som är föregångaren och görs på 100 procent Mauzac druva.
För att komplicera bilden lite till till- verkar man ytterligare ett mousserande vin i Limoux som heter ”Crémant de Li- moux”. Den infördes 1990 och har blivit ett komplement till Blanquett. Här an- vänder man också druvan Mauzac, men med ett större inslag av Chardonnay och Chenin Blanc. Det vill säga ingen druva
  100
COUNTRY
SMART
     98   99   100   101   102