Page 19 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 19

 DAGS ATT TONA NER
Vilka drivkrafter påverkar våra färgval när det gäller design, ar-
kitektur och produktdesign? Hur kan skeenden i samhället och
vardag påverka preferenser och val av färger? Vilka färger kom-
mer vara mest eftertraktade år 2022 och framåt? Svaren,
enligt NCS, finns i NCS Colour Trends 2022+ och
de presenterades på Stora Trenddagen den 2 februari
2021.
COUNTRYSMART • TREND
    C
19
CO
O
U
UN
N
T
TR
R
Y
YS
SM
MA
AR
R
T
T
       17   18   19   20   21