Page 21 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 21

COUNTRYSMART • TREND
 Färgerna
Blå nyanser blir viktigare tillsammans med ljusa versioner av orange. Färger- na blir mindre kulörta, och följaktligen rör sig färgerna mot de neutrala. Domi- nansen av de beige och bruna nyanser- na kommer att minska. Vi ser en ökning av neutralt vitt och svart, som används tillsammans. Gärna i kombination med blått.
– Färgtrender är cykliska och vi är på väg mot blekare och mer neutrala färger. Den här riktning blir en effekt av den post-pandemiska eran, en tid där vi inte vill ha för många och för starka intryck längre. Historiskt sett har vi varit med om detta tidigare, säger Karl Johan Ber- tilsson, NCS Colour.
NCS Colour Trends 2022+ är indelad i fyra riktningar: Zience, One, Spring Rebels och Zero. Varje riktning, eller grupp, innehåller sex primärfärger.
– Det är de här som vi tror kommer att dominera våra färgval de närmaste åren. När det gäller ytor och material ser vi ett fortsatt och även ökat fokus på håll- barhet, återvinning och naturmaterial, vilket leder till en färgpalett med mot- svarande färger. Människan kan upp- fatta tio miljoner olika färger. Med NCS Natural Colour System, kan var och en av färgerna identifieras och få en beskriv- ning. I över 40 år har vi på NCS Colour revolutionerat hur man kommunicerar färg och fortsätter att göra så.
NCS erbjuder produkter och tjäns- ter med högsta premiumkvalitet till alla branscher och professionella som arbetar med färg.
NCS grundades i Sverige och har sitt säte i Stockholm. NCS produkter och tjänster säljs i 80 länder världen runt.
Trend ZIENCE - en ordlek mellan zen och ve- tenskap. Pandemin har gett oss tid till kont- emplation och eftertanke. Det djupt röda står för det buddistiska i asiatisk kultur, och det djupt gröna för lugnet i den natur som betyder mycket för oss.
    21 COUNTRY
SMART 21
       19   20   21   22   23