Page 20 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 20

COUNTRYSMART • TREND
 Förra året samlade NCS Colour ett team av internationellt kän- da färgexperter för att utveckla den tvär- vetenskapliga trend- prognosen NCS Colour Trends. Teamet består av Emma Clerici & Manuela Bonaiti, grundare av Bao- lab. Karl Johan Bertilsson, Creative Director, NCS Colour. Kun Dai, vd, Kun Dai Architects. Laura Perry- man, Färg-, material- och trendex- pert. Montaha Hidefi, VP Color Fo- recasting, Color Marketing Group. Weiwei Lin, Chief CMF Researcher och textildesigner för Kun Dais in- redningsgrupp. Resultatet av vårt gemensamma arbete är en prognos som omfattar totalt 24 trendfärger, grupperade i fyra färgpaletter.
Prognosens bakgrund
Pandemin har psykologiska, ekono- miska och politiska effekter på oss och vårt samhälle. Påtvingad isole- ring hemma med begränsade soci- ala kontakter och interaktioner har fått oss att söka ett digitalt socialt liv. När vi väl träffar våra vänner och vår familj sker det ofta utomhus med säkert avstånd. Att spendera så mycket tid i hemmet har gett oss möjlighet att reflektera över både personliga och spirituella frågor.
– Vi tror att 2022+ kommer att vara en post-pandemisk värld. Vårt tankesätt, beteende och våra käns- lor kommer till stor del att vara en följd av det vi har gått igenom under de utmattande och osäkra tiderna. Som ett svar på det är de viktigaste känsloströmningarna efter Covid-19 frihet, optimism och hoppfullhet, säger prognosteamet för NCS Co- lour Trends.
Kennet Vrågård, business development manager, presenterade NCS färgtrender på Stora Trenddagen 2021.
NCS var i år Stefan Trendstefan Nilssons samarbetspartner, och eventet sändes så klart digitalt.
   20
COUNTRY
SMART
  
   18   19   20   21   22