Page 5 - LKPD OGI
P. 5

A. Pilihlah jawaban salah satu diantara huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
        benar!
        1. Dibawah ini yang termasuk unsur-unsur seni rupa adalah………

          a. Titik

          b. Bola

          c. Bintang

          d. Meja


         2. Perhatikan gambar dibawah ini !           Gambar di atas termasuk unsur seni rupa……

          a. Bidang

          b. Garis


          c. Bentuk

          d. Titik
   1   2   3   4   5   6   7   8   9