Page 8 - LKPD OGI
P. 8

8. Dibawah ini yang termasuk benda buatan adalah….

          a. Bulan

          b. Bintang

          c. Batu

          d. Kursi

         9. Keistimewaan dari meja adalah….

           a. Tempat menaruh buku


           b. Tempat menaruh sepatu

           c. Tempat bermain

           d. Tempat untuk tidur

         10. Perhatikan gambar di bawah ini!
           Gambar batu di atas adalah batu….

           a. Batu apung

           b. Batu bintang

           c. Batu kapur

           d. Batupasir
   3   4   5   6   7   8   9