Page 11 - flappy penguin
P. 11

‫‪ – U IN GAME‬מדריך פיתוח משחק – ‪Flappy Penguin‬‬

           ‫צעד ‪ – 5‬אוביקט הפינגווין‬

‫הפינגווין הוא האוביקט שעליו ישלוט השחקן ואותו ינסה להעביר בפתח‬
                      ‫שבין הצינורות כדי לצבור ניקוד‪.‬‬
                                   ‫הוראות‪:‬‬

 ‫‪ .1‬הפינגווין יהיה בעל כח משיכה כך שיפול כלפי מטה במהירות‬
                              ‫מתגברת‬

                        ‫‪ .2‬כשיתנגש בקיר יעצור‬
‫‪ .3‬כשהשחקן ילחץ עם העכבר על מקום כלשהו בחדר יקפץ כלפי‬

       ‫מעלה אך לאחר מכן ימשיך ליפול עקב כח המשיכה‬
  ‫‪ .4‬כשייפגע מצינור יתחלף האוביקט לאוביקט של פינגווין שוכב‬

           ‫‪ .5‬אם ייצא מהחדר יתחיל המשחק מההתחלה‬
 ‫‪ .6‬רמזים‪ :‬הפינגווין לא יכול לזוז ימינה או שמאלה‪ .‬כח המשיכה‬
 ‫ימשוך אותו כלפי מטה ולחיצה על העכבר תקפיץ אותו למעלה‬
 ‫לכן הוא יוכל לצאת מהחדר רק אם השחקן לחץ הרבה פעמים‬

                              ‫על העכבר‬
                         ‫יש להוסיף הפינגווין לחדר‬

                   ‫‪- 11 -‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16