Page 13 - flappy penguin
P. 13

‫‪ – U IN GAME‬מדריך פיתוח משחק – ‪Flappy Penguin‬‬

             ‫צעד ‪ – 7‬אוביקט הפתח‬

           ‫אוביקט הפתח‪ ,o_open ,‬ימוקם ברווח בין הצינורות‪.‬‬
‫את הפתח לא צריך לשים בחדר כי הוא יווצר תוך כדי המשחק‪ .‬כשנגיע‬

               ‫לאוביקט השליטה נכתוב קוד שמוסיף אותו‪.‬‬
                                   ‫הוראות‪:‬‬

    ‫‪ .1‬כשהפינגווין מתנגש באוביקט הפתח הוא בעצם עבר בין‬
        ‫הצינורות ולכן הניקוד יעלה ב‪ 1-‬וגם הפתח ייהרס‬

 ‫‪ .2‬הסיבה שצריך להרוס את הפתח כשהוא מתנגש בפינגווין היא‬
  ‫כדי למנוע התנגשיות מרובות ובעקבותיהן הוספה של יותר‬
                            ‫מנקודה אחת‬

                   ‫‪- 13 -‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16