Page 130 - Buku Paket Kelas 9 Seni Budaya
P. 130

c. Bersenandung
1. Tarik napas, tahan, dan embuskan sambil bersenandung. Lakukan latihan ini mulai dari nada rendah sampai nada yang tinggi. Misalnya dengan suku kata NA disenandungkan sesuai dengan tangga nada (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). Lakukan 8 kali pengulangan.
2. Tarik napas, tahan, dan embuskan sambil bersenandung dengan tidak sesuai tangga nada.
C. LatihanArtikulasi
a.
1. 2.
b.
1. 2. 3. 4. 5.
c.
1. 2.
3.
Latihan bunyi suara Nasal
Tarik nafas dan embuskan sambil melafalkan huruf m, n, ny, ng.
Lakukan latihan melafalkan huruf tersebut sampai menemukan cara mengucapkan yang benar.
Latihan bunyi suara Oral
Tarik napas dan embuskan sambil melafalkan huruf vokal (a, i, u, e, o) terputus-putus, lakukan 8 kali latihan.
Tarik napas dan embuskan sambil melafalkan huruf vokal dengan cara menyambung, lakukan 8 kali latihan.
Tarik napas dan embuskan sambil melafalkan huruf diftong (au, ia, ai, ua, dan lain), lakukan 8 kali latihan.
Tarik napas dan embuskan sambil melafalkan huruf konsonan (b, c, d, f, g dan seterusnya), lakukan 8 kali latihan.
Tarik napas dan embuskan sambil melafalkan huruf f, g, k, t, b sebanyak 8 kali latihan.
LatihanDiksi
Latihan membedakan huruf p dengan b, t dengan d, dan k dengan g
Latihan membedakan hufuf p, b, t, d, k, dan g dengan cara mengombinasikan.
Latihan ini dilakukan dengan cara menggabungkan huruf-huruf tersebut di atas dengan huruf vokal. Misalnya, pa dengan ba atau ta dengan da, ki dengan gi dan seterusnya.
 120 Kelas IX SMP/MTs


   128   129   130   131   132