Page 45 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 45

 Türkiye İş Bankası | Çarşı-Bodrum / Muğla Şubesi
 Şube Unvanı
Şube Tipi
Şube İli/İlçesi
Şube Çalışan Sayısı
Banka Sigortacılığını en iyi ifade eden 3 kelime
Çarşı-Bodrum / Muğla Şubesi Karma Şube
Bodrum / Muğla
11
Güvene dayalı hizmet.
     Anadolu Sigorta’nın şubeniz için anlamı
 Anadolu Sigorta, Türkiye’de sigortacılığın etik değerler ve maksimum müşteri memnuniyeti gözetilerek de yapılabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Müşterilerimize Anadolu Sigorta ürünlerinin faydalarını, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü güvenilir sigortacılık anlayışını ve diğer firmalara göre avantajlı unsurlarını aktarırken, kurumumuzun bizi hiçbir zaman haksız çıkarmayacağına duyduğumuz güven ve gönül rahatlığı ile iş yapıyoruz.
 Sigorta satışının ana unsurları / temel unsurları
 Müşteriye ürünün gerçek faydalarını tüm netliği ile anlatabilmek ve müşterinin bu faydaya inanmasını sağlamaktır. Müşteride oluşacak bilinç yoluyla, yalnızca tek bir poliçe satışına odaklanmak yerine uzun yıllara yayılmış bir kurum-müşteri ilişkisi tesis edilebilir. Şubemizde, birincil amacımız ürün ya da poliçe değil, kişiye özel ve net olarak tanımlanmış bir fayda satmaktır.
 Banka çalışanları nezdinde sigorta farkındalığı nasıl oluşur?
 Sigorta farkındalığının oluşmasında ilk etken doğru ve yeterli bilgiye sahip olunmasıdır. Müşteriye uygun ürünün tahsis edilmesi, akabinde oluşan müşteri memnuniyeti ve olumlu geri bildirimler de orta ve uzun vadede bu farkındalığın güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.
 Şubenizin sigortacılık alanında gelmek istediği nokta nedir?
 Piyasada yer alan gerek bireysel gerekse ticari segment müşterilerimizin her türlü sigorta ihtiyaçlarında ilk başvuracağı acente olmamızı sağlayacak güvene ve yakın ilişkilere dayalı bir portföy hacmi oluşturmak ana gayemizdir.
 Gökhan AKIN | Şube Müdürü
 “Anadolu Sigorta, Türkiye’de sigortacılığın etik değerler ve maksimum müşteri memnuniyeti gözetilerek de yapılabileceğinin en güçlü kanıtıdır.”
 Banka Sigortacılığı hakkında okuyucuya iletmek istediğiniz mesaj nedir?
 Bankalar, müşterilerini yakından tanıdıkları müddetçe başarılı olabilen kurumlardır. Müşterisini iyi tanıyan bir banka, müşterisinin sigorta ihtiyaçlarını
en iyi karşılayan ürünleri sunma kabiliyetinin yüksek olduğunu müşterisine göstermelidir.
 Gelecekteki banka sigortacılığı hakkında görüşleriniz nelerdir?
 Hızla değişen dünya
ile beraber günümüz müşterilerinin aynı hızda değişen yeni ve farklı sigorta ihtiyaçlarına uygun, sigorta ürünlerini geliştirme ve sunma kabiliyetine sahip olan sigorta firmalarının
uzun dönemde daha başarılı olabileceğini düşünüyorum.
 maksimumbiz 43   43   44   45   46   47