Page 9 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 9

 başladık. Salgın riski nedeniyle evinden ayrılmak istemeyen
veya aracını onarım için servise götürmeye vakti olmayan müşterilerimize yönelik Kapıdan Oto Servis uygulamamızı İstanbul içinde kalıcı hâle getirdik. 18-
35 yaş arası tüketicilere hitap etmek amacıyla Juno’yu hayata geçirdik. Cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmeti sunan mobil uygulamamız Juno’yu, önümüzdeki günlerde evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, ezber bozan diğer servisler ile de zenginleştirmeye devam edeceğiz.
Sürdürülebilirlik, büyüme ve inovasyon için bir fırsat
Anadolu Sigorta olarak sürdürülebilirliği büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak görüyoruz. 2020 yılının başında dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan
Global Compact’ın imzacısı olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da destekçisi olduğumuzu taahhüt ettik. Bunun yanında uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar
ile uyumlu olarak kurgulanan Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesiyle birlikte toplum ve doğa için geri dönüştürülemez riskler içerdiği düşünülen alanlarda sigortalama ve yatırım faaliyetlerinde bulunmama kararı aldık.
2020 yılında şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ve diğer enerji tüketimini düşürmesi amacıyla Genel Müdürlük hizmet binamızın çatısına yenilikçi bir güneş enerji sistemi kurduk. Genel Müdürlük için elektrik tedarikçimizle yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol ile 2021 yılı için şirketimizde, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir doğal kaynaklardan oluşan tesislerden üretilen elektrik tedarik edilecek.
Yine 2020 yılında çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla ‘Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası’ ürününü hayata geçirdik. Pandemi ile birlikte uyguladığımız uzaktan çalışma, sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında takip ettiğimiz operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkilerimizde önemli bir düşüşe sebep oldu. Ayrıca önemli oranda çalışan memnuniyeti sağlandı. Bu olumlu etkilerin devam edebilmesi için pandemi sonrası dönemde de uzaktan çalışmanın süreceği
hibrit çalışma modellerini inceliyoruz. Uzaktan çalışma modeline geçilmesi ile birlikte genel müdürlük binamızdan kaynaklanan enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Çalışan başına enerji tüketimi yüzde 30, sera gazı emisyonu ise yüzde 25 oranında azaldı.”
Çalışanlarımızın yarısından fazlası kadın
Anadolu Sigorta’nın insan kaynakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına değinen I. Genel Müdür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu
ise şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde dijital uygulama ve hizmetleri çalışmalarımızın odağına aldık. İnsan kaynakları alanında ‘Biz Bize’ mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yarattık. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında
her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşlarımızın
iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına
ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak için Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu-Young Vision programını başlattık.
Genç Anadolu projesini başlattık
Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına, pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için Genç Anadolu projesini başlatıyoruz. Bu proje
ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Kadın istihdamını artırmayI hedefliyoruz
Daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını arttırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 51 olarak kaydedildi.
Kadın oranına ek olarak yönetim ekiplerimizde kadınların daha fazla temsil edilmesine de önem veriyoruz. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43’ünü kadın yöneticiler oluşturdu.
Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık.
Ayrıca Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki ‘Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.”
   maksimum biz 7

   7   8   9   10   11