Page 7 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 7

 Altı branşta sektörün üzerinde büyüme sağladık
Pandemi etkisinde geçen 2020 yılını Anadolu Sigorta olarak başarıyla tamamladık. 2020 yılında şirketimizin prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 21,32’lik bir artışla 8.015.704.097 TL’ye ulaştı. Kara Araçları’nda yüzde
15, Hava Araçları’nda yüzde 154, Hava Araçları Sorumluluk’ta yüzde 29, Kredi’de yüzde 66, Kefalet’te yüzde 67 ve Hukuksal Koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık. Diğer yandan, Kaza, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Kredi, Finansal Kayıplar ve Hukuksal Koruma branşları da prim üretimlerinde 2020 yılında sektörün üzerinde büyüme yakaladığımız branşlar arasında yer aldı. 2020 yılı
sonu itibarıyla solo net kârımız 460.637.712 TL, konsolide net kârımız ise 510.025.565 TL olarak gerçekleşti. Sektörün en yüksek paylı üretimine sahip olan Kara Araçları Sorumluluk ve Kara Araçları branşlarında şirketimiz 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor. 2020 yılını, Kara Araçları Sorumluluk, Kara Araçları, Genel Sorumluluk, Su Araçları, Hava Araçları, Kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık.
Pandemi sonrasında da sağlık branşı öne çıkacak
Covid-19 salgın süreci, herkese birinci önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattı. Pandemi sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında Covid-19 tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra
pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 Milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 Milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir
payı bulunuyor. Anadolu Sigorta olarak biz de 2020 yılında sağlık branşı üretimimizde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özelinde ise yüzde 65 oranında artış gözlemledik. 2021 yılı Ocak ayı verilerine de yansıdığı üzere, sağlık branşı genel üretimimizdeki artışı yüzde 14, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimimizdeki artışı yüzde 79’luk bir oran ile sürdürüyoruz.
AS’lı 40 adet iş sürecini tek başına yapıyor
Yapay zekâ ve ileri analitik veri modellerinin iş süreçlerinde kullanılması konusunda 3 yıldan
düşürürken, aynı zamanda robotik süreç otomasyonu ile
40 adet iş sürecini tek başına yapar hâle geldi. Bu sayede 2020 yılında, 80 milyondan fazla ekran sorgusu gerçekleştiren AS’lı, 400 kişinin yapacağı iş büyüklüğünü tek başına gerçekleştirdi. Görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri kullanarak tasarladığımız metal yakalı çalışanımız AS’lı ile 2020 Nisan ayından bu yana görüntüden hasar tahmini hizmeti veriyoruz. Bu sayede yakın çekilmiş araç fotoğraflarının hasar tespitini
ve parça analizini yapabiliyoruz. Kullanıcılar asli.ai internet sitesi aracılığıyla AS’lıya direkt ulaşarak, hasar tespitlerini yapabiliyor. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Anadolu Sigorta’nın robotik süreç otomasyonunda (RPA) kullanılan, hem müşterilerimizin hem de acentelerimizin
hayatını kolaylaştıran; soru yanıtlamaktan otomatik poliçe teklifi oluşturmaya, fatura onaylamaktan, anlaşmalı kurum yönlendirmesi yapmaya kadar 40’dan fazla süreci
   fazla süredir çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştirdik. AS’lı adını verdiğimiz yapay zekâ platformumuz görselden hasar tespitini yaparak, 2020 yılında hasar dosyası işleme sürelerimizi
gerçekleştiren ileri teknoloji yapay zekâ uygulaması olan AS’lı, Google Asistan platformu ve kurumsal web sitesinin ardından Whatsapp’ta da sorulara cevap veriyor.
maksimum biz 5


   5   6   7   8   9