Page 30 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 30

Türkiye İş Bankası
 Türkiye İş Bankası
Gültepe Şubesi
 ŞUBEMIZDE MÜŞTERILERIMIZLE OLAN MEVDUAT, KREDI, HESAP ILIŞKILERIMIZIN YANINDA ÖZELLIKLE SIGORTA KONUSUNDA IHTIYAÇ TESPITI, YOĞUN BIR BILGILENDIRME VE EKSIKLIKLERININ GIDERILMESI KONUSUNDA ÖZEL BIR ÇALIŞMA YAPILIYOR.
   Serdar Özkale
 Türkiye İş Bankası Gültepe Şubesi Yaklaşık 16 sene Almanya’daki iş- tirakimiz olan İşbank AG’de görev
alıp yaşadım. Oradaki bankacılık tecrü- belerimin yanı sıra sigorta konusunda
da çok önemli deneyimlerim oldu ve çok şeyöğrendim.Türkiye’yegeridöndü- ğümde sigorta, özellikle de banka sigor- tacılığı konusunda yol almamıza karşın, ülkemiz genelinde yapılması gereken daha çok şeyin olduğu dikkatimi çekti.
Müşteri kitlemizin önemli bir kısmı- nın konut, sağlık, hayat-emeklilik gibi temel sigortalarının olmaması bu alan- da yapmamız gerek çok şey, alınması gereken uzun bir mesafe olduğunu gösteriyor.
Cumhuriyetimiz ile hemen hemen yaşıt olan bankamızın ve Anadolu Sigorta şirketimizin büyüklükleri, güvenilirlikleri başlı başına müşterile- rimiz karşısında bize avantaj sunmakla birlikte, onların ihtiyaçlarının çok iyi saptanarak, ikna edilip ürünlerimizi kullanmaları tüm şubemiz çalışanları-
nın çok gayret sarf ettikleri, şevkle uğraş- tıklarıbirgörev.Bukapsamda, müşterileri- mizin gerçek ihtiyaçlarına doğru çözümler sunularak, sigorta güvencesinden yararlan- dırılmaları hedefleniyor.
Mottomuz, önce müşteri ve ürünü iyi tanı olduğu için, ürünlerimiz özelinde sigorta ürünlerimiz elemanlarımızca tam olarak tanınması sağlanıyor. Bu noktada zaman zaman Anadolu Sigorta’dan sunum da talep ediliyor. Bu konuda sigortacı arkadaşlarımızın çok yoğun desteğini ve yardımlarını almaktayız. Ayrıca, değerli yöneticilerimizin şube ziyaretleri bizleri motive ederek ve yönlendiriyor. Son derece yararlı olan bu ziyaretler ve destekler için Anadolu Sigorta’nın kıymetli yöneticilerine, elemanlarına ve şubemiz temsilcilerine içten teşekkürlerimi sunarım.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında, deniz ticaretini korumak amacıyla 1850’li yıllarda başlayan, 1870 yılındaki büyük Pera yangını ve faciasından sonra yangın sigortacılığı ile bireylere inen sigortacılığı- mız, daha da gelişecek ve çeşitlenecektir. Bu doğrultuda, sektörlerinde lider olan bankamızın ve Anadolu Sigorta şirketimi- zin birlikte çok daha yükseklere ulaşacağı inancı ile her daim üzerimize düşen vazife- nin bilincinde olacağız.
Karma/İstanbul Bayrampaşa Bölge
İstanbul/ Kağıthane
11
Güven, İşbirliği, Odaklanma
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
        28 | maksimumbiz
 
   28   29   30   31   32