Page 28 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 28

Türkiye İş Bankası
SIGORTANIN TEMELI GÜVEN UNSURU OLUP; ÖZELLIKLE BANKA SIGORTACILIĞINDA MÜŞTERIYE BU GÜVENI HISSETTIREBILMEK ÇOK ÖNEMLIDIR. SATIŞ ÇALIŞMALARIMIZDA SIGORTANIN GÜVEN ANADOLU SIGORTA’NIN MAKSIMUM GÜVEN VE KALITE OLDUĞUNU VURGULADIK.
 Türkiye İş Bankası
Antalya Ticari Şubesi
    Murat Ulusoy
 Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün talimatı ile 1925 yılında bankamızın iştiraki
olarak kurulan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ilk ulusal sigorta şirketi olarak hizmet yapısı ve kalitesi ile sektörde güven ve emniyet unsurunu
en üst seviyede tutmaktadır.
Bu güven ve emniyet prensibi
çerçevesinde, banka sigortacılığının amacı sadece kredi bağlantılı ürün- leri sigortalamak ya da alternatif
bir satış kanalı oluşturmak değil, sigortacılık ürünlerinin daha kapsamlı ve hızlı sunulması olmalıdır. Banka sigortacılığının hedeflerinin gerçek- leştirilmesinin; uzman satış ekiple- rinin banka şubelerinde istihdamı yoluyla müşterilere ulaşılması, doğru fiyatlama ile etkin hizmet sunulması ve satış sonrası süreçlerin iyi yöne- tilmesi ile mümkün olabileceğini düşünüyorum.
Bu bilinçle şubemizde satıştan operasyona, tahsilattan hasara kadar tüm süreçte etkin bir çalışma anlayışı ile hizmet verilmektedir. Müşterileri- mizin kredi bağlantılı satılan ürünleri
ile sigorta hacmine katkı sağlamanın yanı sıra tüm sigorta ihtiyaçları tespit edilerek, sigortaya konu varlıkları- nın listeleri tutulmakta ve poliçe yeni- leme tarihleri takip edilmektedir.
Yoğun rekabet ortamında Şu- bemizin poliçe üretim hedeflerini yakalamasındaki en önemli faktörler; sigorta ürünlerinin rekabetçi fiyatla- rının belirlenmesi, ihtiyaç duydukları zamanda müşterilerimize doğru poliçe tekliflerinin sunulması ve satış sonrası takibi ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.
Ticari
Antalya /Kepez 24
Güven, Fiyatlama, Etkin Hizmet
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
        26 | maksimumbiz
 
   26   27   28   29   30