Page 29 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 29

 Türkiye İş Bankası
Elbistan Şubesi
 BANKAMIZ IÇIN, TEMINAT VE KARLILIK BOYUTLARI ILE ÇOK SIKI BAĞLARI OLAN SIGORTA KONUSUNA BANKA SIGORTACILIĞI ILE BIRLIKTE DAHA FARKLI VE SISTEMLI YAKLAŞMA IMKANI SAĞLADIK.
 Elbistan/Kahramanmaraş Şubesi olarak, sigorta ürününe ve bu ürün satışının bankamıza
katkısına inanmış bir ekibiz. Sigorta ve banka arasındaki kanal olarak düşündüğümüz bu yapıda başarılı olmanın temel koşulu, Maksimum Sigorta Uzmanları ile gerçekleştirilen yoğun ve proaktif müşteri ziyareti ve akabinde işin sıkı iş takibidir.
Sigorta; kârlılığa olan katkısı, kredi müşterilerimizin teminatı, firmayı bağlayan bir ürün olarak görülebilir, sonuçta çağımız bankacılığında kendi ürünlerimizden farklı düşünülemez bir boyut kazanmıştır.
Bu bağlamda müşterinin ürün ihti- yaçları belirlenirken sigorta mutlaka gündemde olmalıdır.
Başarının diğer bir faktörü de sistemli yaklaşımdır. Müşteri ziya- retlerinde belirli aylar bir sektöre yoğunlaşmak, sigorta yenileme liste- lerinin aybaşlarından itibaren takibi, ziyaretlerde farklı sigorta firmaların- dan yapılmış poliçe tarihlerinin not alınması bu kapsamda düşünülebilir.
Gelecek yıldan itibaren tarım sek- töründe de yoğunlaşmayı düşünen şubemiz, bu alanda da aynı başarı kriterlerini kullanacaktır.
Karma/Gaziantep Bölge
Kahramanmaraş/ Elbistan
26
İnanmak, Sistemli Çalışma, İş Takibi
        Gökhan Kahraman
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka Sigortacılığını İfade Eden Sizce 3 Kelime
   maksimumbiz | 27
    27   28   29   30   31