Page 26 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 26

Kısa Haberler
  Turassist’te İletişim ve İş Akışlarımızı Konuştuk
13 Ekim tarihinde iletişim ve iş akışı ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Oto Dışı Hasar
Müdürümüz Murat Işıklı ve ekibi ile Turassist’e bir ziyaret gerçekleştirildi. Toplantıda talep/ şikayet yönetimi
sistemi, hasar süreçleri ve operasyo- nel bazda yapılan işlemler üzerinde görüşüldü.
 Çalışanlarımıza Yangın Yeri Inceleme Metotları Eğitimi Verildi
17-18 Ekim tarihlerinde Genel Müdürlük Konferans salonu- muzda Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış tarafından; yangının çıkış sebebi, korunma yolları ve risk analizi konularının detaylandırılması amacıyla Yangın Yeri İnceleme Me- totları Eğitimi düzenledik. Hasar çalışanlarının yanı sıra bölgelerde ve üretim kanal- larındaki risk analizine giden çalışanlarımızın da katıldığı eğitimde risk teftişi ile notlar da katılımcılarla paylaşıldı.
24 | maksimumbiz
  


   24   25   26   27   28