Page 61 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 61

 ARAMIZA KATILANLAR
10.05.2018 – 14.09.2018 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
MELEK ÇERÇİ
1991 Adana doğumlu olan Melek Çerçi, Yeditepe Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler Böl. Lisans Mezu- nudur. 25.05.2018 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
TUĞÇE KİBAROĞLU
1994 Erzurum doğumlu olan Tuğçe Kibaroğlu, Yaşar Üni. Mühendislik Fak. Yazılım Mühendisliği Böl. Lisans Mezunudur. 11.06.2018 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliş- tirme Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
ŞEYDA ERKILIÇ
1994 İstanbul doğumlu Şeyda Erkılıç, Erciyes Üni. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri
Böl. Lisans Mezunudur.
09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
YUSUF SAVRAN
1991 İstanbul doğumlu olan Yusuf Savran, Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Uluslara- rası İlişkiler Böl. Lisans Me- zunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
MERHABA
     SENA HANAĞASI
1995 İstanbul
doğumlu olan Sena
Hanağası, Me-
dipol Üni. Sağlık
Bilimleri Fak.
Sağlık Yönetimi
Böl. Lisans Mezu-
nudur. 15.05.2018
tarihinde Sağlık Si-
gortaları Müdürlüğü’nde
Yetkili olarak göreve başlamıştır.
BAŞAK ERCAN
1992 Tekirdağ doğumlu olan Başak Ercan, Özyeğin Üni. Sosyal Bilimler Fak.
Psikoloji Böl.
Lisans Mezunudur. 04.06.2018 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
GAMZE BOĞA
1990 İstanbul do- ğumlu olan Gamze Boğa, Sakarya Üni.
İktisadi İdari Bilimler
Fak. Çalışma Eko. Ve End. İlişkileri Böl.
Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
DENİZ ÖZDEMİRCİ
1992 Almanya doğumlu olan Deniz Özdemirci, Galatasaray Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Yönetimi
Böl. Lisans Mezunudur.
21.05.2018 tarihinde
Muhasebe ve Mali
İşler Müdürlüğü’nde
Uzman Yrd. olarak
göreve başlamıştır.
FAİZ CAN KAVVAS
1993 İstanbul doğumlu olan Faiz Can Kavvas, İstanbul Teknik Üni. Makina Fak. Makine Mühendisliği Böl. Lisans Mezunudur. 06.06.2018 tarihinde Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
UĞUR ÇERKEŞLİ
1993 İstanbul doğumlu olan Uğur Çerkeşli, Dumlupınar Üni. Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu, Sigorta ve Risk Yöne- timi Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı
olarak göreve başlamıştır.
HANDE TIRPANLI
1993 Eskişehir doğumlu olan Hande Tır- panlı, Ege Üni. Fen Fak. İstatistik Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ÖYKÜ ILICAK
1992 Edirne doğumlu olan Öykü Ilıcak, Gala- tasaray Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühen- disliği Böl. Yüksek Lisans Mezunudur. 01.06.2018 tarihinde Proje ve Değişim Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
YAKUP SEVGİLİ
1980 Çorum doğumlu olan Yakup Sevgili, İstanbul Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. Lisans Mezunudur. 18.06.2018 tarihinde Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
TUNÇ BASKAK
1988 İstanbul doğumlu olan Tunç Baskak, Haliç Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Böl. Lisans Mezunudur. 25.06.2018 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
MELİS TUTAN
1989 Manisa doğumlu olan Melis Tutan, Orta Doğu Teknik Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl. Lisans Mezunudur. 02.07.2018 tarihinde Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde Uzman olarak göreve başlamıştır.
          olan
       MAKSİMUMBİZ 59
   59   60   61   62   63