Page 63 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 63

  ARAMIZA KATILANLAR
UĞURCAN KAYA
1993 İstanbul doğumlu olan Uğurcan Kaya, Onsekiz Mart
Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
DENİZ TÜKENMEZ
1992 İstanbul doğumlu olan Deniz Tükenmez, Marmara Üni. Banka-
cılık ve Sigortacılık Fak. Sigortacılık Böl.
Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde
Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
GAMZE ÜLKER
1991 İstanbul doğumlu olan Gamze Ülker, Abant İzzet Baysal Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak., İktisat
Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık
Tazminat Müdürlüğü’nde Yet- kili olarak göreve başlamıştır.
ECENUR SOYKAN
1992 İstanbul doğumlu olan Ecenur Soykan, Sa- karya Üni. Siyasal Bilgiler Fak. İktisat Böl. Lisans
Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak
göreve başlamıştır.
    YAĞMUR SAYMAZ
1995 İstanbul
doğumlu olan
Yağmur Saymaz,
Marmara Üni.
İktisat Fak.
Ekonometri Böl.
Lisans Mezunu-
dur. 09.07.2018
tarihinde Sağlık Taz-
minat Müdürlüğü’nde
Yetkili olarak göreve başlamıştır.
TAYFUN ÇETİNKAYA
1995 Ordu doğumlu olan Tayfun Çetinkaya, Ba- şakşehir Mes-
leki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Mezunudur.
16.07.2018 tari-
hinde Satın Alma,
Destek ve İnşaat Müdürlüğü’nde Destek Görevlisi olarak göreve başlamıştır.
SEFA DOĞAN
1994 Malatya doğumlu olan Sefa Doğan, Dumlupınar Üni. Uygulamalı Bilimler Yükseko- kulu, Sigorta ve Risk Yönetimi Böl. Lisans Mezunudur. 06.08.2018 tarihinde Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
NURGÜL ÖZTÜRK
1993 İstanbul doğumlu olan Nurgül Öztürk, Adnan Menderes Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl.
Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
GÜVEN DÖĞÜCÜ
1992 İstanbul doğum- lu olan Güven Döğücü, İstanbul Kültür Üni. İk-
tisadi İdari Bilimler Fak., İktisat Böl. Lisans Mezu- nudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
ABDULLAH SİNAN YILDIR
1991 Ankara doğumlu olan Abdullah Sinan Yıldır, Gazi Üni. İktisadi İdari Bilimler
Fak. Ekonometri Böl. Lisans Mezunudur. 03.09.2018 tarihinde İç Anadolu Bölge
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
BERFİN ARİK
1982 İstanbul doğumlu olan Berfin Arik, Kocaeli Üni. Fen Edebiyat Fak. Matematik Böl. Lisans Mezunudur. 27.08.2018 tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman olarak göreve başlamıştır.
MELTEM KESKİNSOY
1994 Balıkesir doğumlu olan Meltem Kes- kinsoy, İstanbul Üni. Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
KORHAN ÇAĞIN GEBOLOĞLU
1994 Samsun doğumlu olan Korhan Çağın Geboloğlu, Boğaziçi Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Böl. Lisans Mezu- nudur. 09.07.2018 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
FATMA AĞKAYA
1992 Iğdır doğumlu olan Fatma Ağkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üni. Meslek Yüksekokulu., Dış Ticaret Böl. Ön Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Taz- minat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
BİLGESU YILMAZ
1993 İstanbul doğumlu olan Bilgesu Yılmaz, Bahçeşehir Üni. Mühendislik Fak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. Lisans Mezunudur. 13.08.2018 tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
                MAKSİMUMBİZ 61


   61   62   63   64   65