Page 62 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 62

  MERHABA
  ARAMIZA KATILANLAR
  ABDULLAH SEMİH DEMİRCAN
1991 Ankara doğumlu olan Abdullah Semih Demircan, Bülent Ecevit Üni. İktisadi
İdari Bilimler Fak. İktisat
Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ÖZLEM ÇAKIR
1990 Sinop doğumlu olan Özlem Çakır, Uşak Üni. İktisadi İdari Bi- limler Fak. Maliye Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Mak- simum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
GAMZE AYANOĞLU
1995 İstanbul doğumlu olan Gamze Ayanoğlu, İstanbul
Üni. İktisat Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl. Lisans Mezunudur.
09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yet-
kili olarak göreve başlamıştır.
MERVE NAZ COŞGUN
1995 İzmir doğumlu olan Merve Naz Coşgun, Trakya
Üni. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Böl. Lisans
Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
   MERT KARADENİZ
1992 Ordu doğumlu olan Mert Karade- niz, Dumlupınar Üni. İktisadi
İdari Bilimler Fak.
Kamu Yönetimi
Böl. Lisans
Mezunudur.
09.07.2018 tarihin-
de Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
EMRE SEVİNÇ
1991 Sakarya
doğumlu olan
Emre Sevinç,
Sakarya Üni.
Siyasal Bilgiler
Fak. Siyaset
Bilimi ve Kamu
Yönetimi Böl. Li-
sans Mezunudur.
09.07.2018 tarihinde
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ESEN GÖKTEPE
1987 Gaziantep doğumlu olan
Esen Göktepe, Dokuzeylül Üni. Fen Fak. İstatistik
Böl. Lisans Mezu- nudur. 09.07.2018
tarihinde Banka Si- gortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak
göreve başlamıştır.
CEMİLE BALCI
1994 Tokat doğumlu olan Cemile Balcı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Banka- cılık ve Sigortacılık Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018
tarihinde Banka Sigor- tacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ŞİLAN KARTAL
1993 Bitlis doğumlu olan Şilan Kartal, Kırklareli Üni. Vize Meslek Yüksekokulu. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. Ön Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Si- gortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
BAŞAK CAN
1992 İstanbul doğumlu olan Başak Can, Do- ğuş Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Ekonomi Böl. Ön Lisans Me- zunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazmi-
nat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
İJLAL ŞEVİK
1989 İstanbul doğumlu olan İjlal Şevik, Anadolu Üni. Açıköğretim Fak. Halkla İliş- kiler ve Tanıtım Böl. Ön Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
BÜŞRA KIRIŞTI
1991 İstanbul doğumlu olan Büşra Kırıştı, Ni- şantaşı Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uluslararası Finan- sal Raporlama ve Denetim Böl. Yüksek
Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde
Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
EMRE YAZGI
1992 Bursa doğumlu olan Emre Yazgı, Adnan Menderes Üni. Ziraat Fak. Toprak Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigor- tacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
GÜLÇİN ÖZARSLAN
1987 İzmir doğumlu olan Gülçin Özarslan, Anadolu Üni. İktisat Fak. İktisat Böl. Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigor- tacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
BETÜL ARSLAN
1986 Manisa doğumlu olan Betül Arslan, Trakya Üni. Ziraat Fak. Toprak Böl. Ön Lisans Mezunudur. 09.07.2018 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
                60 MAKSİMUMBİZ
   60   61   62   63   64