Page 64 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 64

  MERHABA
  ARAMIZA KATILANLAR
   EFE ÖNER
1993 İstanbul
doğumlu olan
Efe Öner, Mimar
Sinan Üni. Fen
Edebiyat Fak.
Sosyoloji Böl. Li-
sans Mezunudur.
03.09.2018 tarihin-
de Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
AYSU BIÇAK
1995 Mersin doğumlu olan Aysu Bıçak, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üni. Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Böl. Lisans Mezunu-
dur. 03.09.2018 tarihinde İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
BURCU KÖSE
1990 Tokat doğumlu olan Burcu Köse, Sa-
karya Üni. Sapanca Meslek Yükseko- kulu, Bankacılık
ve Sigortacılık Böl. Lisans Mezunudur. 10.09.2018 tarihinde
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ELİF BOZDAĞ
1993 Eskişehir doğumlu olan Elif Bozdağ, Hacettepe Üni. İktisadi İdari Bilimler
Fak. İşletme Böl. Lisans
Mezunudur. 03.09.2018
tarihinde İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
HAYDAR ZENGİN
1993 Kırıkkale doğumlu olan Haydar Zengin, Gazi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Kamu Yöne- timi Böl. Lisans Mezunu- dur. 03.09.2018 tarihinde İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
ARZU ÇAKILI
1994 Hatay doğumlu olan Arzu Çakılı, Onsekiz Mart Üni. İktisadi İdari
Bilimler Fak. İktisat Böl. Lisans Mezunudur. 03.09.2018 tarihinde
Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nde Yetkili ola-
rak göreve başlamıştır.
SENA BAŞAR
1994 İstanbul doğumlu olan Sena Başar, İstanbul Teknik Üni. İşletme Fak. Ekonomi Böl. Lisans Mezunudur. 03.09.2018 tari- hinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
MUSTAFA ÖZTÜRK
1993 İstanbul doğumlu olan Mustafa Öztürk, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. Lisans Mezunudur.
03.09.2018 tarihinde Muhasebe ve Mali İşler
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
MİNE YÜZER
1993 Çanakkale doğumlu olan Mine Yüzer, Yıldız Teknik
Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. Lisans Mezunu- dur. 10.09.2018 ta- rihinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
ORHAN KOÇYİĞİT
1979 İstanbul doğumlu olan Orhan Koçyiğit, İstanbul Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. Lisans Me-
zunudur. 03.09.2018 tarihinde Sağlık Taz- minat Müdürlüğü’nde
Sağlık Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
İLAYDA ELİGÜR
1998 İstanbul doğumlu olan İlayda Eligür, Kırklareli Üni. Sağlık Yüksekokulu, Yaşlı
Bakımı Böl. Lisans Mezu- nudur. 03.09.2018 tarihinde Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde
Yetkili olarak göreve başlamıştır.
BURCU ER
1994 Bursa doğumlu olan Burcu Er, Uludağ Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. Li- sans Mezunudur. 03.09.2018 tarihinde Marmara Bölge Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
HAKAN MURAT DEMİR
1988 İstanbul doğum- lu olan Hakan Murat Demir, Doğuş Üni. Mühendislik Fak. Bilişim Sistemleri Böl. Lisans Mezu- nudur. 03.09.2018 tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
CEM BARAN
1995 Malatya doğumlu olan Cem
Baran, Namık Kemal Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. Lisans Mezunudur. 10.09.2018 tarihinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
                 62 MAKSİMUMBİZ


   62   63   64   65   66