Page 43 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 43

  Bu toplumsal delilik ortamı mizahı besler mi?
Beslemesi lazım. Elimden geldiği kadar onu yitirmemeye çalışıyorum. Fakat artık öyle bir gündemin içindeyiz ki, gülmeceyi bu yaşananların içine yedirmemiz mümkün olmayabiliyor. 30 kişinin öldüğü gün neyle, kimi güldüreceksiniz? 300 kişinin göz göre göre ölüme gönderildiğini fark ettiğinizde neyle, nasıl güldüreceksiniz? Mizah ister is- temez acı yaşandıkça kararıyor. Kara mizaha dönüşüyor. Hayat burkuldukça mizah da burkuluyor.
Anadolu Sigorta’lısınız. Sigorta hizmetiy- le ilgili neler düşünüyorsunuz?
Kendimi bildim bileli Anadolu Sigorta ile çalışıyorum. Bir tane evim var zaten. O da Anadolu Sigortalı. Benim evim değerli, sigorta bana DASK’ın sağladığının üstünde bir şey sağlamalı. Üçüncü katta oturuyorum, sel baskını olmaz. Uçak çarpması mümkün değil. Bunları değil depreme karşı sigortayı yükseltmek gerek. Türkiye’de sigortacılı- ğın daha fazla kişiye özel hale getirilmesi gerekli.
Sanıyorum 15-20 yıldır hayatımda özel sağlık sigortası var. Kardeşimi, eşini ve yeğenimi de kapsayan bir paket. Buraya ödenmiş bir parayı hiçbir zaman kayıp olarak görmedim. Risk olarak da görmedim. Bugüne kadar da Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortasıyla hiç- bir sorunum olmadı. Her şeyi karşıladılar.
“Şöyle bir sigorta anlayışı olsa, şunu da sigortalatabilsek” dediğiniz bir şey var mı?
Bazen korumak istediğiniz özel şeyler olabilir. Bence bu konularda sigorta geliştiri- lebilir. Bunu sanat eserleri için söylüyorum. Daha çok satışıyla ilgili kredi verme biçimin- de bazı bankaların teşvikleri var ama koru- mayla ilgili bir şey yok. Onu evin içerisindeki herhangi bir unsur olarak görüyor. Benim evimde Türkiye resim sanatının önemli ressamlarından beşinin tablosu varsa değe- rinin 30’da biri, 40’ta biri bile olsa onu ben belirleyebilmeliyim. Benim için önemli çünkü o. Özel sigortacılığa yönelik bu tür eklemele- rin olması gerekiyor. Sağlıkta nasıl bir sorun yaşadınız, daha farklı bir fiyat uygulaması yapılıyor, burada da olması gerektiğini düşü- nüyorum.
Şimdi bir sesli kitap
projem var. Öyküler ve onu destekleyen, genel değişimle ilgili bir şeyleri anlattığım bir sesli dertleşme kitabı. Alsınlar 45 dakika arabalarında dinlesinler. Benim de böylece bir albümüm olsun!
maksimumbiz | 41
 
   41   42   43   44   45