Page 45 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 45

 uzaktan eğitim, mobil sağlık yazılım olarak yüklü miktarlarda yatırım yapa-
uygulamaları, akıllı evler, akıllı şehirler ve evden çalışma tercihleri gün geçtikçe artıyor. Tüm bu tercihler, insanların uygulamalara
ve bilgiye her zaman, her yerden ve herhangi bir cihazla erişme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dünyada milyarlarca mobil cihaz, uygulama yazılımı, web-tabanlı uygulama
ve sosyal ağlara bağlı insan aynı siber evreni paylaşıyor. Günümüzde, siber evrendeki verilerin büyüklüğü petabayt’lar seviyesine ulaştı ve her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. Her gün 2,3 milyar gigabayt yeni
veri dijital ortama yükleniyor. Kamu ya da
özel sektör kuruluşları, “Big Data – Büyük
Veri” olarak adlandırılan bu muazzam veri yığınının altında kalmamak için interneti
veri merkezlerine bağlayan “bulut bilişim” çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Verileri güvenli bir şekilde saklama, istendiğinde erişilebilir kılma, hızlı ve güvenli paylaşımına imkân sağlama bulut yapısının zeminini hazırlıyor.
HArD DiSKlEr TAriH OlDu
Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, uygulama ve servisler hard disk gibi fiziksel konumlardan internete taşınıyor. Bulut adı verilen sunucuların internete bağlı cihazlar ile konuşturulmasıyla birey ve şirketler verilerini saklayabiliyor, çeşitli yazılım ve uygulamalar- dan faydalanabiliyorlar. Bir diğer deyişle, bulut bilişimden sonra kişisel ve profesyonel bilgile- rinizi depolayan bilgisayarınız sadece internete bağlanmanızı sağlayan bir cihaz haline geliyor. Tüm ofis programları, dosyalarınız, resimleri- niz, ajandanız, kişisel bilgileriniz, kısaca bilgi- sayarınızın belleği bulutta saklanıyor. İnternete bağlanabileceğiniz her yerden ve cihazdan bu bilgi ve programlara ulaşarak işinizi halledebili- yorsunuz. Bugün sıklıkla kullandığımız Google Mail, Picasa, Flickr, Google Docs bulut uygula- malar arasında yerini alıyor.
iÇEriğin GÜcÜ ADınA...
E-posta ile haberleşme, anında mesajlaşma, sesli/görüntülü görüşme ya da içerik paylaşımı ve sosyal ağlara bağlanma kavramları artık günlük ihtiyaçlar arasında. Ancak firmaların bu hizmetlerin hepsini bünyelerinde barındırması yüksek maliyetlere neden oluyor. Bulut bilişimi- nin ana kullanıcılarını; teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ancak hem donanım hem de
mayacak durumdaki firmalar, sadece kendi iş alanlarına odaklanmak isteyen küresel şirketler ve bireyler oluşturuyor.
PrEMıEr liG DE “BuluT”TA
Sosyal medya oluşumlarının hepsi bulut üzerinden hizmet veriyor. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kuruluşların neredeyse yarısı özel bulut yatırımları için bütçe ayırıyor. Yazılım geliştirme yöneticilerinin de neredeyse yarısı kendi uygulamalarını bulut ortamına aktarıyor. Rekabetçi yapılarıyla ön plana çıkan Adobe, Apple, NASDAQ, Microsoft, GE, Pfizer ve Mor- gan Stanley gibi teknoloji, finans ve ilaç sektör- lerinin dünya devleri, işlerini bulut sistemleri aracılığıyla yürütüyor. Bilgi gizliliği ve güvenliği
       Maliyet Kazanımları
Bulut Bilişimin Kazanımları
    donanıma yatırım yapılmasına gerek kalmıyor.
sisteminiz tam performansla çalışıyor.
  Kullanım Kazanımları
1
3 1
     yazılım maliyetleri sınırlanıyor.
işletim sistemleri arasında uyumsuzluk sorunu yaşanmıyor.
2 2
 3
güncellemeler için artı maliyet getirmiyor.
takım çalışması kolaylaşıyor.
 4
dokümanların açılması ve görün- tülenmesinde sorun yaşanmıyor.
   maksimumbiz | 43
    43   44   45   46   47