Page 46 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 46

teknoloji
      Servis arayüzleri sayesinde müşteri kaygıları ile servis sağlayıcı kaygılarını birbirinden ayrıştırıyor.
Servisler düşük maliyet için kaynak havuzlarından faydalanabiliyor.
Bulut
bilişimin
temel
taşları
farklı ödeme yöntemlerini mümkün kılmak için servisler kullanım oranına göre takip edilebiliyor.
     Servisler talep üzerine, gerektiğinde kaynaklar eklenip çıkarılarak ölçeklenebiliyor.
konusunda oldukça hassas olan NASA’nın bile, Nebula adında özel bir bulutu bulunuyor. Bilişim uzmanlarının görüşlerine göre bilgi teknolojilerini kullanma alışkanlıklarımız “bulut”la birlikte değişime uğrayacak. Gele- cekte bulut kullanımıyla sermaye maliyetinde yüzde 40, çalışan maliyetinde yüzde 32 ve enerjide yüzde 80’e yakın tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor. Deutsche Bank, dünyada bulut bilişiminin 2016 yılında 71 milyar avroluk bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, 2016 yılında toplam veri trafiği- nin yüzde 66’sını bulut verinin oluşturacağını belirtiyor. Acarer, “Günümüzde internete bağlı 10 milyar nesne söz konusu olup bunun 2020 yılı itibarıyla 50 milyar olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bulut bilişimin önemi gittikçe artı- yor. Bulut yeni bir teknoloji değil ama yeni bir platform sunuyor. Küçük şirketler başlangıç, büyük şirketlerse işletim maliyetlerini düşür- mek için bulut bilişime yönelecekler. Çünkü
44 | maksimumbiz
Bilişim uzmanlarının
görüşlerine göre bilgi teknolojilerini kullanma alışkanlıklarımız “bulut”la birlikte değişime uğrayacak.
Servisler internet protokolleri üzerinden kullanılıyor.
maliyet avantajı, zaman avantajı, esneklik ve uyumluluk faktörleri nedeniyle bulut bilişim son zamanlarda oldukça değerli hale geldi” yorumunu yapıyor.
AnA ETKEn DÜŞÜK MAliYET
Bulut bilişimin iş dünyası için en cazip yanı maliyetlerde tasarruf imkânı sunuyor olması... Üç ana kolda; sermaye, çalışan maliyetleri ve enerjide tasarruf sağlarken aynı zamanda şirketlere esneklik, hızlı ve etkin erişim, veri güvenliği ve inovasyonda hız da kazandırıyor. PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) 2011 yılında yaptığı araştırma, şirketlerin neden bulut bilişimi tercih ettiklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha az ekipman masrafı, daha geniş erişim ve kullandıkça ödeme imkânı sunması bulutun tercih edilme nedenleri sıralamasın- da ilk üçte yer alıyor. Ayrıca şirketler, bulut bilişimin inovasyondaki hızını artıracağına ve böylelikle kendi ana faaliyet alanlarına daha fazla yoğunlaşabileceklerine inanıyor.
      
















































































   44   45   46   47   48